NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Waddenfonds investeert in herstel zeegras

20 dec 2013

Herstel van zeegras is belangrijk voor meer biodiversiteit in de Waddenzee. Dat herstel is het doel van het project 'Herstel biobouwer van de Waddenzee'. Het is een van de projecten die gesubsidieerd worden door het Waddenfonds. Het Dagelijks Bestuur van het fonds heeft hier een besluit over genomen. Voor dit project is 277.100 Euro subsidie beschikbaar gesteld. De totale kosten van het project bedragen 319.000 Euro.

Decennia lang is geprobeerd zeegras terug te brengen in de Nederlandse Waddenzee. Tot nu toe zonder blijvend resultaat. Twee jaar geleden startten Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging een grootschalig en innovatief herstelproject. De resultaten geven het vertrouwen dat een werkwijze is gevonden die duurzaam herstel wél mogelijk maakt.

Voor Natuurmonumenten, Waddenvereniging en Radboud Universiteit Nijmegen is dat een reden om het zeegrasherstel nu grootschaliger aan te pakken. Daarnaast onderzoeken zij in een proefgebied of zeegras kan worden teruggebracht op een locatie waar het permanent onder water staat.

De initiatiefnemers willen de natuur in twee stappen over een drempel helpen. Doel is dat de natuur zelf weer in staat is de Nederlandse Waddenzee haar natuurlijke groene zeegraskleur terug te geven. Het zeegraszaad wordt verkregen op een donorlocatie bij het Duitse Waddeneiland Sylt.

Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds Tineke Schokker: “Biodiversiteit is van groot belang voor de Waddenzee. Grotere biodiversiteit betekent een minder kwetsbare Waddenzee en betere kansen voor foeragerende vogels, vissen en andere dieren. Zo werkt dit project mee aan een duurzame toekomst van het Waddengebied. Goed dat het Waddenfonds hieraan bijdraagt.”

Het Waddenfonds verleent deze keer 5.8 miljoen Euro subsidie. In totaal wordt zo met vijf projecten 8,7 miljoen Euro geďnvesteerd in het Waddengebied.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet