NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Boomkikker doet het goed in Brabant

20 dec 2013

Het aantal boomkikkers in Noord-Brabant is de laatste 10 jaar verviervoudigd. Ook de knoflookpad en de nachtzwaluw (beide verdubbeld) doen het goed, net als het Heidekartelblad en koploper de gladde slang. Zo blijkt uit tellingen van organisaties als Stichting Ravon.
boomkikker

Sinds 2011 is de aanpak van behoud en herstel van plant- en diersoorten ge´ntensiveerd. Vooral door de omstandigheden in het leefgebied van de planten en dieren te verbeteren. Bijvoorbeeld door binnen natuurgebieden heidestukjes met elkaar te verbinden of boszomen te maken. En door de aanleg van natuurbruggen, ecopassages of bloemrijke wegbermen die goed zijn voor vlinders en bijen.

Soortenbeschermingsorganisaties
Voor het succesvol verbeteren van de leefgebieden werkt de provincie samen met soortenbeschermingsorganisaties zoals stichting Ravon, de Vlinderstichting en Floron. Van het verbeteren van het leefgebied van de gladde slang profiteerden bijvoorbeeld ook tal van andere soorten zoals nachtzwaluw, roodborsttapuit, bont dikkopje en veldkrekel. Op de heideterreinen in Noord-Brabant worden successen geboekt voor soorten zoals de klokjesgentiaan en het bijbehorende gentiaanblauwtje.

Bedreigde soorten
Maar er zijn ook soorten waar het minder goed mee gaat. In Brabant zijn 500 bedreigde plant- en diersoorten. Met gemeenten, terrein-beherende organisaties en natuurvrijwilligers wordt gezocht naar nieuwe manieren om bos en heide te beheren. Verdwenen soorten zoals tapuit en korhoen moeten daardoor weer de ruimte krijgen om terug te keren in de Brabantse natuur.

Subsidie
Voor de aanpak van de leefgebieden van bedreigde soorten stelt de provincie vanaf 1 januari 2014 subsidie beschikbaar.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet