NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Transitie IPO afgerond en start nieuwe uitvoeringsorganisatie

19 dec 2013

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft met ingang van 1 december een nieuw management en met ingang van 1 januari 2014 zijn de uitvoerende interprovinciale werkzaamheden ondergebracht in de nieuwe werkorganisatie BIJ12. Daarmee is de transitie van het IPO, die eind 2011 werd ingezet, afgerond.

Transitie
In 2011 besloot het bestuur van IPO tot een ingrijpende transitie. Kernpunten daarvan zijn beperking van de inhoudelijke agenda, stroomlijning van de bestuurlijke en ambtelijke adviesstructuur, afslanking van het IPO-bureau met ruim 30% van de formatie en uitplaatsing van uitvoerende interprovinciale werkzaamheden naar een nieuwe organisatie.

Nieuwe organisatie
Het IPO-bestuur heeft bij de transitie gekozen voor een eenhoofdige directie, die wordt gevoerd door de huidige algemeen directeur, Gerard Beukema. Hij wordt ondersteund door een managementteam die bestaat uit de nieuw aangetrokken teammanagers Rob Klooster, Lieke Hendrix en Carla Boot (bedrijfsvoering). Naast een vernieuwing van het management is het aantal fte bij het IPO-bureau aanzienlijk verminderd. Het vernieuwde IPO-bureau zorgt onder leiding van dit nieuwe management voor een professionele belangenbehartiging voor en een inspirerende kennisuitwisseling met provincies.

BIJ12
Het bestuur van het IPO heeft ook besloten om met ingang van 1 januari 2014 de uitvoerende (interprovinciale) werkzaamheden voor de provincies onder te brengen in de nieuwe organisatie BIJ12. Directeur a.i. van BIJ12 is Marly Bloem, eerder directeur Ecologie bij de provincie Noord-Brabant.

EfficiŽnte ondersteuning
BIJ12 is opgericht om de provincies zo efficiŽnt mogelijk te ondersteunen bij de uitvoering van beleid. Door decentralisatie van taken door de rijksoverheid hebben provincies meer taken gekregen en is de noodzaak ontstaan om taken gezamenlijk op te pakken. Tot de activiteiten van BIJ12 behoren onder meer de uitvoering van het SNL en het aanbieden van Natuurinformatie vanuit de DKN. Ook Gbo provincies , het Faunafonds en het PAS-bureau werken vanaf 1 januari onder de vlag van BIJ12.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet