NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gemeente opdrachtnemer bij versterking natuur in De Zumpe

19 dec 2013

Provincie Gelderland en gemeente Doetinchem slaan de handen ineen om de natuur in De Zumpe te vergroten en te versterken. De provincie verleent de gemeente opdracht om samen met betrokken organisaties een inrichtingsplan en uitvoeringsovereenkomst op te stellen.

Doetinchem ziet mogelijkheden om deze plannen te combineren met de door de gemeente aan te leggen oostelijke randweg. Op basis van dit op te stellen inrichtingsplan neemt Gelderland een besluit over de uitvoering.

Natuurgebied aan de oostflank van Doetinchem
Provincie heeft samen met de gemeente Doetinchem, Waterschap Rijn & IJssel, Staatsbosbeheer en enkele agrariŽrs het gebiedsproces voor De Zumpe getrokken. De gemeente Doetinchem werkt nu op basis van de realisatiemogelijkheden een concreet voorstel uit. Doetinchem bezit aan de oostzijde gronden in en rond het gebied de Zumpe. Door deze opdracht kan de gemeente de planvorming en communicatie hierover combineren met de door de gemeente aan te leggen oostelijke randweg.

Nieuw
Voor de provincie Gelderland is het de eerste keer dat op deze wijze externe partners worden betrokken in de realisatie van nieuwe natuur. Doetinchem beschikt over de benodigde lokale kennis van en betrokkenheid bij het gebied. Op basis van het gemeentelijke uitvoeringsplan met uitvoeringsovereenkomst neemt Gelderland medio 2014 een besluit. Daarna kan de uitvoering starten. De gemeente Doetinchem gaat parallel aan het opstellen van het inrichtingsplan aan de slag met de voorbereiding en inrichting van de eigen percelen in De Zumpe. Het natuurgebied De Zumpe is in 1989 aangewezen als Beschermd Natuurmonument.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet