NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nationale Databank Flora en Fauna maakt doorstart

31 dec 2014

De Nationale Databank (NDFF) maakt op 1 januari 2014 een doorstart. De NDFF wordt daarbij in afgeslankte vorm voortgezet door een consortium: Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de departementen van Economische Zaken (EZ), Infrastructuur en Milieu (I&M), Rijkswaterstaat (RWS) en terreinbeherende organisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de 12 Landschappen. Dit consortium is van mening dat de NDFF een zeer nuttige maatschappelijke functie vervult en heeft besloten de exploitatie van de NDFF in handen te geven van BIJ12, de nieuwe gemeenschappelijke werkorganisatie van de provincies.

Overdracht exploitatie
Per 1 januari 2014 neemt BIJ12 de verantwoordelijkheid over het beheer van de Nationale Databank, inclusief Het Natuurloket. Deze verantwoordelijkheid wordt overgedragen door de stichting Gegevensautoriteit Natuur (GaN). De Stichting GaN zal haar activiteiten als exploitant van de NDFF per 1 januari 2014 beŽindigen en de stichting opheffen.

Kwaliteit en service
De kwaliteit en het serviceniveau van de NDFF blijven onveranderd. Om ook de toestroom van nieuwe data naar de NDFF te kunnen garanderen, wordt gewerkt aan overeenkomsten met de bronhouders. Het consortium heeft een begroting opgesteld voor de komende drie jaar. Bij gelijkblijvende dienstverlening zal het tarief voor een abonnement op de NDFF ongewijzigd blijven.

Uniek instrument
De stichting GaN is verheugd dat er een oplossing is voor de NDFF. Zij heeft haar medewerking toegezegd om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Met de Nationale Databank Flora en Fauna beschikken we in ons land over een uniek instrument om de spanning tussen economie en ecologie te verminderen. Daar mogen we met elkaar trots op zijn.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet