NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

De natuur vindt haar weg terug

20 dec 2013

Wat gebeurt er als je de natuur tijdelijk haar gang gaat op een onontgonnen bedrijventerrein? Op dat moment ontstaat een nieuwe biotoop en vinden dieren en planten een nieuwe vestigingsplaats.
Dit lijkt goed voor de biodiversiteit, maar toch staan gemeenten niet te trappelen om braakliggend terrein over te geven aan de natuur. Hoe kan dat?

Tijdelijke natuur
Door braakliggende gronden en de crisis kijken gemeenten nu anders aan tegen onontgonnen terrein, maar zij hebben lang geleden onder het ‘korenwolfsyndroom’. Daardoor is er nog steeds een zekere angst om terrein uit handen te geven aan de natuur. “Het is ook de reden dat zij blijven maaien”, weet Eibert Jongsma, van het Overijssels landschap. “Daarnaast zie ik dat gemeenten bij een tijdelijke invulling kiezen voor opties waar geld mee te verdienen is. Dit om hun exploitatie te dekken. Tijdelijke natuur levert weliswaar niet meteen financiele voordelen op, maar het heeft wel maatschappelijke verdiensten voor planten en dieren én zeker ook voor mensen!”

Nieuwe biotopen
Op het moment dat nieuwe biotopen ontstaan, dieren zich vestigen én de geplande ontwikkeling van een terrein doorgaat, kan echter een lastige situatie ontstaan. “Zeldzame dieren en plantensoorten die beschermd worden door de Flora en Faunawet, kun je namelijk niet zomaar hun habitat ontnemen.” Om biotopen te kunnen verplaatsen als bouwplannen definiteif worden, is een tijdelijke ontheffing van de Flora en Faunawet nodig.

“Binnen de Green Deal Tijdelijke natuur willen we graag dat deze ontheffing wordt vastgelegd in de nieuwe Natuurwet.” Volgens Jongsma betekent het verlenen van een ontheffing in de meeste gevallen geen extra belasting voor de natuur. “In de ideale situatie ontstaat op verschillende locaties en in verschillende perioden ruimte voor tijdelijke natuur en zullen populaties zich verplaatsen.”
Karakiet en otter

De ervaring die nu wordt opgedaan in Eeserwold - een bedrijfsterrein, woonlocatie en waterplas bij Steenwijk – leert dat de natuur snel haar weg vindt. “In de omtrek zijn veel landbouwgronden, maar die zijn vaak verarmd. De afgelopen twee jaar zien we dat vogels als de bosrietzanger, karakiet en gele kwikstaart hier komen nestelen. We hebben zelfs uitwerpselen gevonden van otters die in de nabijgelegen Weerribben zijn uitgezet. Via de Steenwijker Aa hebben zij hun weg naar dit gebied gevonden.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet