NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gedeputeerde Staten Gelderland stellen omgevingsvisie vast

16 jan 2014

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening vastgesteld. In de Omgevingsvisie staan de hoofdlijnen en in de Omgevingsverordening de regels. Het Waterplan, het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan, het Streekplan, het Milieuplan en de Reconstructieplannen zijn herzien en samengebracht in de nieuwe Omgevingsvisie. Provinciale Staten zijn actief betrokken bij dit samenwerkingsproces.

Poppetjes; bron provincie GelderlandDe provincie heeft de Omgevingsvisie niet alleen opgesteld. Bij de totstandkoming van het nieuwe beleid is nauw samengewerkt met onder andere waterschappen, gemeenten, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en ondernemers. Met organisaties die belangrijk zijn op de woningmarkt, als het gaat om locatiekeuzes voor detailhandel, duurzame ontwikkeling van de landbbouw, waterveiligheid, behoud en ontwikkeling van natuur en meer.

Uitnodigend
'De Omgevingsvisie is geen dichtgetimmerd plan voor de komende tien jaar, maar zal voortdurend actueel worden gehoudení, vertelt gedeputeerde Josan Meijers. 'Dat betekent dat de provincie de gewenste doelen en kwaliteiten op hoofdlijnen bepaalt en zich uitnodigend opstelt tegenover initiatiefnemers. Dat kunnen andere overheden als gemeenten en waterschappen zijn, maar ook ondernemers en andere organisaties.' Het idee achter de Omgevingsvisie is wat in jargon wel uitnodigingsplanologie wordt genoemd.

Omgevingsagenda
Uit de Omgevingsvisie komt de Omgevingsagenda voort, een concrete vertaling van de visie voor vier grote opgaven in Gelderland:

 • de economische kracht van de stedelijke netwerken (Arnhem-Nijmegen, Ede-Wageningen en de Stedendriehoek)
 • de Gelderse corridor (de spoor-, weg en waterverbinding van de Rotterdamse haven via het Rivierenland naar het Ruhrgebied)
 • de versterking van de Veluwe als toeristisch aantrekkelijk natuurgebied
 • de krimp van de bevolking in de Achterhoek.
  Provinciale Staten
  Provinciale Staten zullen de Omgevingsvisie vermoedelijk in hun vergadering van 28 mei vaststellen en de Omgevingsverordening in die van 1 oktober.

  Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

 • terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet