NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Projectvoorstel Noorderwold: waar de natuur de stad ontvangt

20 jan 2014

Met het Programma Nieuwe Natuur heeft de provincie Flevoland partijen uitgenodigd om met ideeŽn en initiatieven te komen voor nieuwe natuur in Flevoland.

Het Flevo-landschap en ERF, het biologisch landbouwbedrijf voor de Flevolandse reservegronden, hebben gezamenlijk het projectvoorstel Noorderwold ingediend. De twee organisaties hebben een gebied voor ogen nabij de A6 ter hoogte van Almere-Buiten, waar natuur, landbouw en stad elkaar ontmoeten en waar vitale en functionele natuur elkaar kunnen versterken.

De ambitie van Het Flevo-landschap en ERF is een gastvrij gebied te maken waar bezoekers het beste van de Flevolandse natuur en landbouw kunnen ervaren. Het Noorderwold wordt een Ďmodern landgoedí waar natuur, water, recreatie en voedselproductie geÔntegreerd worden. Het gebied vormt de overgang van het stedelijk naar het agrarisch gebied en zorgt zo voor verbinding tussen mensen, natuur en landbouw. Duurzaamheid wordt hier tastbaar.

Robuuste natuur
De natuur in het Noorderwold is robuust, maar biedt ruimte voor recreatie en andere functies. Centraal onderdeel van het landgoed is circa 250 hectare vitale nieuwe natuur in de vorm van een Ďnat natuurgebiedí: open water met moeras, flauwe oevers en een gevarieerd natuurlijk wilgenbos. Het gebied ligt op een van de laagste plekken van Flevoland, waardoor het gebied ook een functie heeft als waterberging.

Biologische landbouw
Aansluitend op het te ontwikkelen natuurgebied wordt er een hoogwaardig, gecertificeerd gebied voor biologische landbouw ontwikkeld met wisselteelten ten behoeve van een gezonde bodem. Ook verandert hierdoor het beeld van elke kavel steeds en hebben bezoekers telkens een ander uitzicht. Plaagbestrijding gebeurt met natuurlijke vijanden als insecten, vlinders en vogels. In het Noorderwold kunnen inwoners van Flevoland dichtbij huis ervaren hoe hun voedsel op een duurzame manier wordt geproduceerd.

Beleefbaarheid
Het centraal gelegen landgoederf zal zich in samenhang met de ontwikkeling van het omliggende gebied ontwikkelen tot de hotspot van het landgoed. Hier zullen verschillende aanvullende functies komen, zoals directe verkoop van groene Flevolandse producten, educatie, recreatie, informatievoorziening en horeca.

Vervolgstappen
IdeeŽn voor het programma Nieuwe Natuur konden worden aangeleverd tot en met 10 januari. Aan de hand van vooraf opgestelde criteria maakt de provincie een eerste selectie van alle ingediende ideeŽn. De volgende fase is vooral gericht op het uitwerken van deze kansrijke initiatieven. In het najaar van 2014 neemt Provinciale Staten een besluit over de definitieve toekenning van projecten.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet