NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Otter terug in de Gelderse Poort

24 jan 2014

Na meer dan 50 jaar afwezigheid is de otter terug in de Gelderse Poort. Vorige week werden bij toeval ottersporen ontdekt in het grensgebied van de Ooijpolder en de Duitse Duffelt. Dat was aanleiding voor Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort om een cameraval te plaatsen. Groot was de opwinding en de blijdschap dat het dier deze week door de camera werd gefilmd.

De filmbeelden uit de Gelderse Poort laten een volwassen otter zien. De eerste otter die sinds begin jaren zestig in dit gebied wordt waargenomen. Behalve filmbeelden zijn er ook sporen gevonden. Op verschillende plekken in de grensregio Ooijpolder-Duffelt zijn oude en verse uitwerpselen verzameld die aantonen dat de otter al minimaal enkele weken aanwezig is. De uitwerpselen zijn voor onderzoek verstuurd naar onderzoeksinstituut Alterra. Door middel van DNA-analyse wordt onderzocht waar de otter vandaan komt.

De komende tijd wordt door vrijwilligers van de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort, Bever- en Otterwerkgroep Nederland (CaLutra) en NABU Naturschutzstation Niederrhein onderzoek gedaan om vast te stellen of in de Gelderse Poort misschien al sprake is van meer dan één dier. Het gebied herbergt veel geschikt leefgebied voor deze viseter.

Ontsnippering werkt!
Met een vooruitziende blik heeft de Provincie Gelderland vorig jaar loopplanken voor otters (en andere dieren) aangebracht onder de brug bij de Hubertusweg in Ooij. Otters hebben namelijk de gewoonte om langs wateroevers te lopen, waarbij ze ook regelmatig wegen oversteken. Ze lopen dan grote risico’s overreden te worden. Een simpele loopplank kan dat voorkomen. De vondst van otteruitwerpselen op deze loopplanken bewijst dat deze simpele voorziening werkt.

Herstel otterpopulatie
Otters raakten zo’n 25 jaar geleden uitgestorven in Nederland. Vanaf 2002 kregen ze een herkansing dankzij een herintroductieproject. De nieuwe kernpopulatie zit in de moerasgebieden van de Weerribben-Wieden en Zuid-Friesland. Het aantal otters groeit en de dieren breiden zich uit naar aangrenzende regio’s in Flevoland, Drenthe en Overijssel. Maar ook verder van de kernpopulatie duiken steeds vaker otters op. Zo werd kort gelden een otter waargenomen in de Nieuwkoopse Plassen. Ook langs de Oude IJssel bij Doesburg heeft de otter een klein bruggenhoofd.

Bron: Natuurbericht

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet