NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanleg A4 in volle gang: Van plaat beton naar grootste natuurbrug van Nederland

3 febr 2014

Nu alleen nog maar een flinke plaat beton. Maar straks ligt er boven de nieuwe A4 tussen Delft en Schiedam een grote natuurbrug. Deze natuurbrug van 100 meter breed heeft een unieke combinatie van een ecoduct en aquaduct inéén: een eco-aquaduct.

Het is een ecopassage om de Ecologische Hoofdstructuur door te zetten over de snelweg en een aquaduct voor de Slinksloot en de Zweth. Om de ecologische verbinding optimaal te laten functioneren, komt het eco-aquaduct op maaiveldniveau; de A4 wordt er volledig verdiept onderdoor geleid. Voor het bouwen van de natuurbrug is grond ontgraven aan de beide zijden van waar het eco-aquaduct moet komen.

Op de stalen buispalen die in de grond zijn aangebracht en volgestort zijn met beton, rust straks het eco-aquaduct. Zodra het eco-aquaduct klaar is rond de zomer, is het tot dan toe het grootste eco-aquaduct van Nederland. Met het eco-aquaduct wordt de barrièrewerking van de nieuwe A4 voor de kenmerkende flora en fauna van het gebied opgeheven.

Dieren die straks gebruik kunnen maken van het eco-aquaduct zijn onder meer de Noordse woelmuis, de hermelijn, de rugstreeppad en diverse vissoorten en insecten. Ook is het gebied geschikt voor de groei van diverse hogere planten zoals de Krabbescheer, Waterviolier en de Wateraardbei. Daarnaast kunnen diverse vleermuissoorten van het gebied gebruik maken als stepping stone.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet