NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Plannen voor inrichting Wilnisse Bovenlanden definitief

5 febr 2014

Op 29 januari is het Definitief Plan Ontwerp Wilnisse Bovenlanden vastgesteld. Hierbij hebben gebiedspartijen afspraken gemaakt om gezamenlijk gedragen doelen in het gebied te realiseren. Natuurondernemerschap speelt hierin de sleutelrol.

‘We zijn drie jaar bezig geweest met een ingewikkelde grote puzzel, waarbij iedereen een stukje moest leggen. We hebben met zijn allen volgehouden en hebben allemaal iets gewonnen. Ik krijg een mooie kans om mijn bedrijf te ontwikkelen,’ aldus natuurondernemer Arie van Oosterom.

Eerder spraken alle betrokkenen af zich maximaal in te spannen om de natuurdoelen voor de Wilnisse Bovenlanden te realiseren met inzet van natuurondernemerschap. In juli 2013 ondertekenden zij daarvoor de Verklaring Natuurondernemerschap in de Wilnisse Bovenlanden. Op 29 januari is deze intentie bevestigd: iedereen gaat voor natuurondernemerschap.

‘Voor de natuuropgave in De Wilnisse Bovenlanden hebben we een fundamenteel andere keuze gemaakt: natuur beheerd door twee natuurondernemers. Aan het eind van de rit hebben we natuur die de moeite waard is met twee agrarische bedrijven met toekomst en daar kunnen we trots op zijn’, aldus gedeputeerde Bart Krol.

Eind dit jaar zullen de eerste werkzaamheden voor natuurontwikkeling starten. Het gebied wordt een mozaďek van weidevogelgrasland en kruiden- en faunarijk grasland en een vijftal stukken nat schraalland.

De Wilnisse Bovenlanden heeft als gebied een belangrijke verbindende functie tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Vinkeveense Plassen. Het valt in zijn geheel binnen de Ecologische Hoofdstructuur en heeft als hoofddoelstelling natuur. Het gebied ligt ten zuiden van Mijdrecht en Wilnis in de gemeente De Ronde Venen.

Dick Boogaard, voorzitter van de Stuurgroep De Wilnisse Bovenlanden, is trots dat het gelukt is. De stuurgroep regisseert namens Gebiedscommissie Utrecht-West de inrichting van het gebied. In de stuurgroep zijn gemeente De Ronde Venen, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Staatsbosbeheer, ANV de Utrechtse Venen, LTO Noord en Natuur- en milieufederatie Utrecht vertegenwoordigd. De provincie Utrecht is adviserend lid.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet