NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ook Flevoland tekent Green Deal ‘Duurzaam GWW’

11 febr 2014

Meer duurzame innovatie, meer energiebesparing en meer doen met minder budget in de GWW-sector (Grond-, Weg- en Waterbouw). Dat willen de partijen die deelnemen aan de Green Deal ‘Duurzaam GWW’, bereiken.

Gedeputeerde Jaap Lodders heeft deze week samen met bestuurders van zes andere provincies een handtekening onder deze deal gezet. Duurzaam GWW is een samenwerkingsverband van marktpartijen, overheidsopdrachtgevers en kennisinstituten, gericht op het duurzamer maken van de spoor-, grond-, weg- en waterbouw.
Samen praktisch op weg

Samen hebben de deelnemers de ‘Aanpak Duurzaam GWW’ ontwikkeld. Dit is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten concreet te maken. Niet met allerlei regels en voorschriften, maar juist door te stimuleren dat bij een aanbesteding oplossingsvrije criteria worden gehanteerd die ruimte bieden voor creatieve, innovatieve oplossingen. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Met de Green Deal ‘Duurzaam GWW’ willen de deelnemende partijen ervoor zorgen dat de aanpak breed ingevoerd wordt in de GWW-sector en verduurzaming versnellen.
'Goed voor portemonnee'

“Met de ondertekening van de Green Deal laten we zien dat we in ons beleid en bij het aanleggen en onderhoud van wegen en vaarwegen kiezen voor een duurzame aanpak.”, aldus gedeputeerde Jaap Lodders. “Dat is beter voor het milieu, energievriendelijk en goed voor onze portemonnee. Het onderwerp duurzaam wordt een vast onderdeel van Flevolandse projecten in de grond-, en weg- en waterbouw.”
Voorbeeldproject

De provincie maakt graag werk met werk. Zo zijn graafwerkzaamheden van start gegaan voor de nieuwe waterplassen in het Horsterwold. Dit afgegraven zand wordt weer gebruikt om de baanverdubbeling van de Gooiseweg te maken. Er wordt 65.000 kuub zand weg gegraven. Zo houdt de provincie rekening met het milieu: het (nieuwe) zand hoeft niet van ver te komen of ver te worden afgevoerd. Ook worden delen van de wegberm van de Gooiseweg met zand ingericht en met een speciaal kruidenmengsel ingezaaid, zodat de zandbij zich daar kan vestigen. Flevoland wil graag bijdragen aan de bijenstand in Europa omdat bijen enorm belangrijk zijn voor het behoud van biodiversiteit. In 2013 heeft de provincie al enkele houten fietsbruggen vervangen door bruggen van meer duurzame composietmaterialen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet