NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

79 projectideeŽn voor nieuwe natuur

12 febr 2014

Flevoland biedt ruimte voor ontwikkeling. De provincie zoekt provinciebreed naar de beste ideeŽn en initiatieven voor nieuwe natuur in Flevoland. Dat doen we met het programma Nieuwe Natuur. In het programma leggen we de verbinding tussen mens en natuur. Natuur dicht bij de mensen. Natuur waarvan je kunt genieten als je er op een mooie zondagmiddag op uit wilt trekken. Natuur die robuust is, die divers is en die goed beleefbaar en toegankelijk is voor inwoners en bezoekers.

Inspiratie genoeg!
Om de beschikbare hectares zo goed mogelijk in te zetten voor de ontwikkeling van nieuwe natuur, hebben we de afgelopen maanden gezocht naar inspiratie. Iedereen die hart heeft voor de natuur in Flevoland heeft meegedacht over het realiseren van nieuwe natuur. Door het indienen van concrete initiatieven van experts en organisaties, zoals natuurbeherende of (landbouw-)organisaties, gemeenten en andere bij natuur betrokken instanties. Maar liefst 79 projectideeŽn zijn tot en met 10 januari 2014 bij de provincie ingediend. Om gewaardeerde en haalbare nieuwe natuur te ontwikkelen worden de ideeŽn langs vooraf vastgestelde criteria, zoals haalbaarheid, robuustheid en betaalbaarheid, gelegd.

Natuurontwikkeling in heel Flevoland
De hectares grond die eerder zijn aangekocht voor het project Oostvaarderswold vormen het uitgangspunt voor het realiseren van nieuwe natuur. Door middel van het aan- en verkopen van deze grond of het verruilen ervan zijn projectideeŽn en -initiatieven voor nieuwe natuur in hťťl Flevoland mogelijk. De 79 ingediende projectideeŽn hebben dan ook betrekking op alle polders en gemeenten van Flevoland. Bovendien bieden deze ideeŽn concreet zicht op invulling van de verplichtingen met betrekking tot natuurcompensatie.

De komende maanden
Provinciale Staten zullen op 16 april 2014 besluiten welke ideeŽn doorgaan naar de volgende en laatste ronde, waarin deze ideeŽn verder worden uitgewerkt tot projectinitiatieven. Aan de hand van een tweede, meer gedetailleerde beoordelingsronde besluiten Provinciale Staten in het najaar welke projecten daadwerkelijk in het kader van het programma Nieuwe Natuur in Flevoland uitgevoerd gaan worden. Een samenvatting van alle ingezonden ideeŽn is vanaf begin februari terug te vinden op http://www.flevoland.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet