NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zuid-Holland investeert € 167 miljoen in groen

12 febr 2014

De provincie Zuid-Holland investeert de komende jaren ruim € 167 miljoen in een groene leefomgeving. Gedeputeerde Staten hebben het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Groen goedgekeurd, waarin de groenplannen beschreven staan. In de dichtstbevolkte provincie van Nederland is groen belangrijk voor het leef- en investeringsklimaat. De provincie koppelt in haar projecten nadrukkelijk natuur, recreatie en landbouw aan elkaar.

Samenwerking
Gedeputeerde Han Weber is enthousiast over de samenwerking met andere partijen: "In ons groenbeleid boren we de energie aan, die in de samenleving aanwezig is. We werken samen met overheidspartijen, maar ook met andere initiatiefnemers en bedrijven. We investeren samen in het groen. De provincie maakt zo veel mogelijk afspraken per gebied, samen met regionale partijen die het gebied goed kennen. Zo kunnen we maatwerk leveren." De investeringen in groen raken soms ook aan cultureel erfgoed in Zuid-Holland. In het Maatregelenpakket cultureel erfgoed, dat Gedeputeerde Staten tegelijkertijd vaststelden, zijn de subsidies voor ontwikkelingen en behoud van cultureel erfgoed opgenomen.

Recreatie in het groen
De provincie vindt het belangrijk dat recreanten snel en gemakkelijk in het groen kunnen komen. In 2014 investeert de provincie onder andere in een netwerk van fiets- en wandelpaden. Op Goeree-Overflakkee is vorig jaar al ruim 100 kilometer aan wandelroutes tot stand gekomen, mede dankzij vrijwilligers. Daar komt nog 275 kilometer bij.

Fietspad Gorinchem-Arkel
Ook elders in de provincie worden dergelijke routes met ‘knooppunten’ aangelegd, opgeknapt en van routeborden voorzien. In en rond steden worden fietspaden opgeknapt die recreanten snel en aangenaam naar het groen rond de stad brengen. Knelpunten worden aangepakt.

Stadskinderen
De provincie werkt samen met vrijwilligersorganisaties, die inwoners en bedrijven actief betrekken bij het groen in hun omgeving. Zo steunt de provincie in 2014 het project ‘Groen Doet Goed’, dat stadskinderen en hun ouders stimuleert om meer gebruik te maken van het groen in de eigen omgeving.

Nieuwe natuur
De provincie investeert in de Ecologische Hoofdstructuur en in verbindingszones tussen natuurgebieden, die ervoor zorgen dat dieren en planten een groter leefgebied hebben. Bestaande natuurgebieden worden aantrekkelijker gemaakt voor recreanten.

De provincie werkt samen met het Veenweiden Innovatiecentrum om systeeminnovaties in de landbouw te stimuleren, die gericht zijn op een duurzame landbouw.

Aantrekkelijk Zuid-Holland
Samen met de projecten die in 2013 van start zijn gegaan, versterkt de provincie met het programma voor 2014 de aangename leefomgeving in Zuid-Holland. "Ik vind het mooi om te zien dat het groen in Zuid-Holland een belang is dat partijen kan binden", aldus gedeputeerde Weber.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet