NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Historische Limburgse films toegankelijk voor iedereen

30 jan 2014

Een eerste selectie van 650 films uit de collectie van het Limburgs Museum zijn binnenkort voor iedereen digitaal toegankelijke en doorzoekbaar via het project ‘Limburgs Filmarchief online’. Vanwege het provinciebreed belang ontvangt dit project een provinciale bijdrage van 55.000 euro.

Het Limburgs Museum is sinds 1999 het provinciaal kennis- en collectiecentrum op het gebied van regionale historische documentaires. De eigen collectie bewegend beeld bestrijkt de periode van 1911 tot nu en bevat zowel filmopnamen als –producties op video en dvd, van professionele makers maar ook van amateurcineasten. Het museum verzamelt, conserveert, ontsluit en stelt historische films over Limburg beschikbaar. Met het project wordt dit cultureel beelderfgoed toegankelijk gemaakt voor diverse doelgroepen en het grote publiek, mede via www.limburgserfgoed.nl. Deze Limburgse erfgoedportal is sinds 2011 actief.

Cultureel besef
De beeldbank van het Limburgs Museum en het portal zullen gefaseerd gevuld worden met beeldmateriaal uit de filmcollecties. “Het is belangrijk om kennis te kunnen blijven nemen van je eigen geschiedenis. In navolging van de uitdrukking ‘Eén beeld zegt meer dan duizend woorden’ is dit initiatief van het Limburgs Museum dan ook van buitengewoon belang voor het Limburgs cultureel besef”, constateert gedeputeerde Lebens.

Het project dient voor 2015 gerealiseerd te worden. Kijk voor meer informatie op limburgsmuseum.nl > collecties > Filmcollectie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet