NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gebiedscommissie Utrecht-West wordt Stichting

25 febr 2014

De gebiedscommissie Utrecht-West wordt de Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West. De stichting maakt het mogelijk dat de gebiedscommissie zelfstandig financiŽle en juridische zaken afhandelt. Dat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de commissie en de uitvoering van haar programma.

De provinciale Agenda Vitaal Platteland (AVP) werkt met gebiedscommissies. In die commissies zitten vertegenwoordigers uit het gebied. De gebiedscommissies adviseren de provincie over de inrichting van het landelijk gebied. Ook begeleiden ze de uitvoering van bijvoorbeeld natuurontwikkeling, recreatievoorzieningen en landbouwstructuur≠versterking.

Om hun programma goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat de AVP-gebiedscommissies zelfstandig financiŽle en juridische zaken kunnen afhandelen. In het afgelopen jaar is door Gebiedscommissie en Programmabureau Utrecht-West in samenwerking met de provincie onderzoek gedaan naar oprichting van stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West. Dit heeft geleid tot de omvorming van de Gebiedscommissie Utrecht-West naar de Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de concept statuten van de stichting en met de daarin opgenomen rollen voor de provincie. Ook hebben Gedeputeerde Staten de bestuursleden voor de stichting benoemd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet