NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Friese eierzoekers mogen 5.693 kievitseieren meenemen

24 febr 2014

Vanaf 1 maart mogen eierzoekers maximaal 5.693 kievitseieren zoeken en meenemen. Dit aantal is gebaseerd op de cijfers van SOVON die de organisatie voor vogelonderzoek pas bekend maakte.

De provincie Friesland heeft op 29 januari 2013 de Bond van Friese Vogelwachten een ontheffing verleend voor het zoeken en meenemen van kievitseieren voor drie jaar (2013-2015). De provincie bepaalt het aantal eieren elk jaar opnieuw. Op dat punt wordt de ontheffing dan aangepast.
1% criterium

Gedeputeerde Johannes Kramer: “Het aantal van 5.693 is berekend op basis van het zogenoemde 1% criterium. Wat betekent dat het cijfer gebaseerd is op 1% van het jaarlijkse sterftecijfer van de kievit. Dit gebeurt om te voorkomen dat de stand van de kievit wordt aangetast”.

Voorwaarden
De leden van de vogelwacht mogen het veld niet in zonder een speciale pas. Vinders moeten geraapte eieren melden via een sms-controlesysteem. Zodra het maximum van 5.693 is bereikt eindigt het zoekseizoen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet