NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Almeerderhout krijgt natuurcompensatie

17 febr 2014

Voor de aanleg van een sportpark in het Almeerse Buitenhout wordt 11 hectare onttrokken aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Als compensatie daarvoor wordt 14 hectare in het Almeerderhout-Kathedralenbos bestemd als onderdeel van de EHS.

Compensatie binnen het Buitenhout bleek niet mogelijk. De provincie en Staatsbosbeheer dat beide gebieden beheert, hebben er in overleg voor gekozen de natuur te compenseren in het Almeerderhout-Kathedralenbos.

Gedeputeerde Staten stemmen in met deze herbegrenzing van de EHS om andere dan ecologische redenen en informeren Provinciale Staten over de inzet van de ‘spelregels EHS’. Omdat er ook afspraken zijn gemaakt over de inrichting van het gehele sportpark, zoals de aanleg van waterpartijen en houtsingels, gaan de natuurwaarden in het park erop vooruit.

De provincie heeft de gemeente Almere en Staatsbosbeheer van de herbegrenzing op de hoogte gesteld. Het besluit tot herbegrenzing wordt gelijktijdig gepubliceerd met het vastgestelde bestemmingsplan.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet