NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ontwikkeling ruimtelijke kwaliteit vraagt meer aandacht in m.e.r.

14 febr 2014

Het College van Rijksadviseurs, bij monde van Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water, pleit voor meer aandacht voor ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit in m.e.r. Wil m.e.r. als integraal instrument haar rol goed kunnen spelen dan moet ruimtelijke kwaliteit bij de ontwikkeling van alternatieven naar zijn mening meer sturend zijn.

Omdat landschap vaak een zeer belangrijke factor is in de maatschappelijke discussie over plannen en projecten, vroeg de Commissie m.e.r. aan Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water om zijn visie te geven over de wijze waarop m.e.r. op het gebied van landschap die maatschappelijke bezorgdheid het best kan ondersteunen.

Eric Luiten bood vandaag, namens het College van Rijksadviseurs, het advies aan aan de waarnemend voorzitter van de Commissie, mevrouw Marieke van Rhijn.

Het College pleit voor een prominentere plaats van landschap in milieueffectrapportage. Zo kunnen milieutechnische en ruimtelijke effecten met elkaar in verband worden gebracht. In het advies wordt bovendien aandacht gevraagd voor alternatieven die niet primair tot doel hebben kwaliteit te beschermen maar gericht op de ontwikkeling van nieuwe kwaliteit. Het advies draagt handvatten en terminologie aan hoe deze alternatieven te ontwikkelen. Met het advies onderstreept het College het belang van de MER procedure voor de kwaliteit van ons landschap.

In een eerste reactie gaf Marieke van Rhijn aan dat de Commissie dankbaar gebruik gaat maken van zijn advies. Zijn visie past heel goed bij de integrale aanpak die milieueffectrapportage beoogt. De aanpak sluit ook goed aan bij het uitgangspunt van de Commissie m.e.r. om op maat te adviseren. Zij gaat in enkele pilots praktische ervaring opdoen met het advies. De landschappelijke diagnose en het formuleren van ambities voor landschap en ruimtelijk kwaliteit gaan daarin meer aandacht krijgen. De eerste pilot staat in de startblokken. Op basis van deze pilots stelt de Commissie m.e.r. een praktische handreiking op voor landschap in m.e.r. bestemd voor gemeente, provincies, Rijk en adviesbureaus. De bedoeling is om deze handleiding dit najaar gereed te hebben.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet