NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe website archeologie voor professionals

13 feb 2014

Archeologen en andere professionals werkzaam in de archeologie kunnen vanaf vandaag terecht op www.archeologieinnederland.nl. Kaarten, publicaties en praktische informatie zijn nu snel en eenvoudig te bereiken. Deze nieuwe website is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Uit een enquête onder bijna 300 werkenden en studenten in de archeologie bleek behoefte te bestaan aan één online plek waar alle archeologische informatie is te vinden. De website Archeologieinnederland.nl wil die plek worden. De Rijksdienst hoopt de website in 2014 uit te breiden met kennis van meerdere archeologische organisaties en samen te werken aan een breed gedragen portal binnen het archeologisch vakgebied.

Verbeteracties archeologie
Op de website vindt u de resultaten van het programma Verbeteracties archeologie. Zoals een set van 12 vernieuwde paleogeografische kaarten, waarop te zien is hoe het Nederlandse landschap de laatste 10.000 jaar is veranderd. En een landschapskaart van het Limburgse lössgebied en Overijssels-Gelderse zandgebied, waarop de samenhang tussen type landschap en archeologie inzichtelijk wordt gemaakt. Vanuit het project Topsites is in samenwerking met het Maritiem Programma een filmpje gemaakt over het beschermen en onderhouden van waardevolle archeologische vondsten.

De Rijksdienst online
Met deze website ondersteunt de Rijksdienst professionals in de zorg voor ons archeologisch erfgoed. Naast het al bestaande Monumenten.nl, staan nu ook soortgelijke portals gepland voor historisch landschap en collecties. Corporate informatie en nieuws van de Rijksdienst blijft te vinden op www.cultureelerfgoed.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet