NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bedrijven maken impact sociaal en natuurlijk kapitaal zichtbaar

13 Febr 2014

Een coalitie van dertien grote Nederlandse bedrijven gaat samen met maatschappelijke organisaties hun impact op de natuur en het welzijn van mensen zichtbaar maken. Dat hebben zij afgesproken in een Green Deal met de Rijksoverheid.

De Green Deal ‘Samenwerken aan transparantie van natuurlijk en sociaal kapitaal’ is een initiatief van IUCN NL, MVO Nederland en True Price. Zij werken hierin samen met het ministerie van Economische Zaken. De ondertekening vindt donderdag plaats tijdens het Leaders for Nature Forum, een jaarlijks duurzaamheidsevenement voor bedrijven. De bedrijven AkzoNobel, ARCADIS, BAM, Deloitte, DSM, EY, FMO, Interface, Heijmans, KPMG, Philips, PwC en Thermaflex doen mee. Ook de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) hebben de Green Deal getekend.

Transparantie
Het doel van de Green Deal is dat bedrijven de maatschappelijke impact van hun operaties en productieketens in kaart brengen en hierover rapporteren, bijvoorbeeld in hun jaarverslagen. Door de impact van de bedrijfsvoering op mens en natuur zichtbaar te maken ontstaat een beter beeld van de prestaties van het bedrijf. Deze transparantie is een belangrijke stap naar een duurzame, groene economie die oog heeft voor het welzijn van mensen. Bovendien draagt het bij aan de implementatie van het Uitvoeringsprogramma Natuurlijk Kapitaal van de regering.

Actieprogramma
De partijen spreken af dat zij in 2014 en 2015 een actieprogramma uitvoeren waarin kennisdeling en kennisontwikkeling over transparantie van natuurlijk en sociaal kapitaal centraal staan. Ook worden waar mogelijk gezamenlijke projecten gestart.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet