NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

Benutten en beschermen Nieuwe Hollandse Waterlinie

12 febr 2014

De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de dijken, kaden en sluizen onderdeel van een ingenieus verdedigingssysteem. Elf gemeenten slaan de handen ineen om dit erfgoed optimaal te benutten en te beschermen. Zij ondertekenen op 13 februari een bestuursovereenkomst met de afspraak vóór 1 januari 2017 bestemmingsplanregels op te nemen in hun bestemmingsplannen. Die regels bieden kansen voor ruimtelijke ontwikkeling én beschermen het gebied.

Nieuwe Hollandsche Waterline, bron: provincie GelderlandDe Nieuwe Hollandse Waterlinie is 85 kilometer lang en loopt van Muiden tot aan de Biesbosch. De uit 1815 daterende verdedigingslinie bestaat uit een ingenieus systeem van dijken, kaden en sluizen waarmee een groot gebied onder water kon worden gezet om de vijand tot staan te brengen. Voor het deel ten zuiden van de Lek werd in 2001 het Pact van Loevestein opgericht. Hierin spraken de deelnemers – onder andere drie provincies en elf gemeenten - af om het bijzondere karakter van dit historisch erfgoed voor de toekomst te behouden. Daarvoor moeten niet alleen de gebouwen, maar ook het omliggende landschap beschermd worden.

Behoud door ontwikkeling
Behoud door ontwikkeling, dat is het doel van alle partijen die het Pact van Loevestein ondertekenden. Belangrijk daarbij is dat ruimtelijke ontwikkelingen in de NHW mogelijk moeten zijn; het is immers een levend landschap. Daarom hebben de gemeenten gezamenlijk bestemmingsplanregels ontwikkeld met daarbij een beschrijving van de kernkwaliteiten van de Waterlinie en het onderliggende landschap. De nieuwe bestemmingsplanregels bieden nieuwe mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit komt doordat in de bestemmingsplanregels maatwerktoetsing wordt geïntroduceerd. Ruimtelijke ontwikkelingen die nu niet zijn toegestaan, kunnen met het nieuwe beleid mogelijk worden gemaakt met behulp van maatwerk. Samen vormen die een toetsingskader dat mogelijkheden biedt voor nieuwe ontwikkelingen die de Waterlinie versterken.

Kansen voor ontwikkeling én bescherming
De regels voor bouwwerken en het omliggende landschap zijn namelijk voor een groot deel van het gebied soepeler geworden. Uitzondering is de zogenoemde kernzone: het gebied langs de hoofdverdedigingslijn rond de forten. Daar zijn de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie het grootst en zijn de gebouwen en het landschap te vinden dat karakteristiek is voor de linie. Hier blijft nieuwbouw niet en uitbreiding zeer beperkt mogelijk.

Ondertekening bestuursovereenkomst op 13 februari 2014
De elf gemeenten spreken in een bestuursovereenkomst af om de bestemmingsplanregels vóór 1 januari 2017 op te nemen in het bestemmingsplan. De provincie Gelderland ondertekent tevens de bestuursovereenkomst als voorzitter van het Pact van Loevestein. De bestuursovereenkomst wordt op 13 februari aanstaande ondertekend in Werk aan het Spoel in Culemborg. De gemeenten zijn Lingewaal, Culemborg, Gorinchem, Tiel, Geldermalsen, Zaltbommel, Woudrichem, Werkendam, Lingewaard, Vianen en Leerdam.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet