NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Steun voor Brabantse Landschappen van Allure

12 maart 2014

Het provinciebestuur van Brabant stelt in totaal 27 miljoen euro beschikbaar voor 3 projecten die de allure van belangrijke Brabantse natuurgebieden kunnen vergroten. In deze tweede ronde van toewijzing van financiële steun gaat het om: de West Brabantse Waterlinie (Brabantse Wal), ‘Meer Maashorst! Een gezond landschap’ en ‘Een Vorstelijk Landschap’ (Het Groene Woud).

De provinciale investeringsstrategie ‘Landschappen van Allure’ komt in alle opzichten goed uit de verf. Dat concludeerde gedeputeerde Johan van den Hout (ecologie en handhaving) woensdag 12 maart bij de bekendmaking van de 2e reeks projecten die financiële steun krijgen van de provincie.

Het provinciebestuur heeft in totaal ruim 53 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten die de allure van drie belangrijke Brabantse natuurgebieden kunnen vergroten: de Brabantse Wal, de Maashorst en Het Groene Woud. Vanuit de regio’s komt bijna 75 miljoen euro op tafel om de plannen te realiseren.

Energie in de regio
Belangrijk doel van ‘Landschappen van Allure’ is het betrekken van partijen in de regio om de natuur te verfraaien en slimme combinaties te maken met recreatie en toerisme. Volgens Van den Hout komt die strategie prima uit de verf: ‘Dankzij de inzet van veel partijen worden de Brabantse Wal, Het Groene Woud en de Maashorst echt landschappen van allure, met een eigen identiteit en dynamiek. Zij zorgen voor verbinding van stad en platteland. Ze brengen mensen in contact met de natuur, met elkaar, met de historie, met de stad en haar achterland. En ze creëren nieuwe vormen van economie en ondernemerschap. Zo leveren ze een bijdrage aan de ambities van Noord-Brabant als Europese topregio’.

Advies opgevolgd
Gedeputeerde Staten volgen met hun investeringsbesluit voor de drie projecten het advies van een externe commissie van deskundigen. De commissie beoordeelde de projecten op de volgende criteria:

- de mate waarin het project bijdraagt aan het versterken van het landschap;
- de mate waarin het project partijen laat participeren die nog niet eerder bij de ontwikkeling van het landschap betrokken zijn geweest;
- de mate waarin verdienmogelijkheden van het project voor het landschap bijdragen aan een structurele financiering van het versterken van het landschap;
- de mate waarin het project toepassing geeft aan innovatieve concepten en oplossingen in en voor het landschap.

De projecten ‘Bossche Buitens’ (Het Groene Woud) en ‘Van A naar B’ (Brabantse Wal) kunnen financieel niet worden gehonoreerd. Deze projecten kregen ook een uitstekende beoordeling, maar scoorden net iets minder hoog dan de andere 3.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet