NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Afspraken over beheer van Gelderse natuur en landschap

10 maart 2104

Provincie Gelderland heeft afspraken gemaakt voor het beheren van 64 duizend hectaren natuur en landschap. Het gaat om mooie Gelderse natuur waar allerlei soorten vogels, planten en dieren een plek hebben en waar het heerlijk is om te fietsen, te wandelen of gewoon te genieten. “Ik ben blij met deze nieuwe afspraken, want het is belangrijk om onze Gelderse natuur goed te beheren. Het is ons kapitaal dat Gelderland zo uniek maakt en waar het niet alleen prettig recreëren is maar ook goed wonen en werken en waar mensen hun boterham aan verdienen” aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.

Gelders natuur beheer, bron Provincie GelderlandDe beheerders van deze natuur zijn de grote Gelderse terreinbeherende organisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Geldersch Landschap, maar ook Het Nationaal Park De Hoge Veluwe, de Bosgroep Midden-Nederland en een particuliere landgoedeigenaar. Met deze beheervergoedingen is een bedrag gemoeid van 76,1 miljoen euro over een periode van zes jaar.

Gelders Natuur Netwerk
De afspraken over beheer hebben vooral betrekking op de natuur en landschap in het Gelders Natuur Netwerk. Ook voor een aantal natuurgebieden buiten het Gelders Natuur Netwerk zijn afspraken gemaakt over een vergoeding voor natuurbeheer. Basis voor de nieuwe afspraken over beheer vormt het Natuurbeheerplan Gelderland 2014, waarin aanpassingen zijn doorgevoerd om de uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer voor de toekomst duurzaam, haalbaar en betaalbaar te maken.

Monitoren
Naast de afspraken over het beheer van natuur en landschap zijn ook afspraken gemaakt over het monitoren van de resultaten van het beheer. Dit monitoren geeft inzicht in de kwaliteit van de natuur en het bereiken van de natuurdoelstellingen. Voor deze monitoring ontvangen de beheerders een speciale vergoeding.

Vertrouwen in beheerders
Alle beheerders zijn ofwel al gecertificeerd, of hebben het certificaat aangevraagd. Certificering is een verklaring van de provincies dat een natuurbeheerder voldoet aan bepaalde eisen voor beheer. Het biedt de zekerheid dat het beheer op de juiste manier wordt uitgevoerd, waarbij vertrouwen in de beheerder centraal staat. Vertrouwen in zijn motivatie en professionaliteit goed beheer uit te voeren en daarover transparant te zijn. De Stichting Certificering SNL is het onafhankelijk orgaan dat de certificaten voor het (agrarisch) natuurbeheer verstrekt en ook de controleert op naleving van de certificaten namens de provincies.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet