NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Staatsbosbeheer moet ZBO blijven met meer eigen middelen

7 maart 2014

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ, PvdA) wil dat Staatsbosbeheer een ZBO (zelfstandig bestuursorgaan) blijft. Dat vertelde ze de Tweede Kamercommissie Economische Zaken afgelopen woensdag tijdens een AO. Daarnaast wil Dijksma dat Staatsbosbeheer meer eigen inkomsten gaat genereren.

Status als ZBO gehandhaafd
In het Regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd de positionering van Staatsbosbeheer te heroverwegen. Tijdens het AO liet de staatssecretaris weten dat de status als ZBO dus gehandhaafd blijft. Eťn van de argumenten daarbij is dat de natuurbeheerder publieke diensten levert. Maar Dijksma wil dat Staatsbosbeheer zich ondanks de semi-publieke status als ZBO, ook meer gaat richten op maatschappelijke activiteiten en ook activiteiten ontwikkelt die meer eigen middelen opleveren.

Samenwerking
Enkele Kamerfracties spraken hun zorgen uit over deze wens van de Staatssecretaris. Zo vroeg de ChristenUnie zich af of Staatsbosbeheer als ZBO wel voldoende ruimte krijgt om die commerciŽle activiteiten te ontplooien. Ook wil de partij dat Staatsbosbeheer de samenwerking met andere beheerders (zoals Natuurmonumenten) versterkt. Daarover wil Dijksma via een apart sturingsconvenant afspraken maken.

Geen verplichte verkoop grond
In het debat gaf de staatssecretaris tevens aan dat ze afziet van het plan om natuurgronden van Staatsbosbeheer te verkopen om aan een taakstelling van Ä 100 miljoen te voldoen. Met de verkoop van rijksgronden aan provincies en van recreatiegronden op de Waddeneilanden denkt zij de 100 miljoen ook te kunnen halen. Wel is het mogelijk dat Staatsbosbeheer incidenteel gronden verkoopt of ruilt, bijvoorbeeld om de grondposities van gebiedspartijen te verbeteren.

Beheerder natuurnetwerk
Staatsbosbeheer is met ongeveer 264.000 hectare grond de grootste natuurbeheerder in Nederland. Deze hectares zijn voornamelijk gelegen binnen het Nationale Natuurnetwerk (voorheen: EHS). Staatsbosbeheer is daardoor een belangrijke partner voor de provincies bij de realisatie en verdere ontwikkeling van dit Natuurnetwerk. In het Bestuursakkoord natuur hebben rijk en provincies afgesproken dat de provincies verantwoordelijk zijn voor de financiering van het beheer door Staatsbosbeheer. Daarnaast speelt Staatsbosbeheer een belangrijke rol in veel gebiedsprocessen die door provincies worden opgezet om het Natuurnetwerk te realiseren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet