NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer geld voor duurzame garnaal

10 maart 2014

Om te komen tot een gezonde en economisch duurzame garnalenvisserij stelt staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken €1,2 miljoen beschikbaar. Vissers kunnen vanaf 1 april 2014 een bijdrage krijgen voor investeringen in vistuigen, koelsystemen en sorteersystemen. De investeringsmaatregelen zijn onderdeel van het Masterplan garnalenvisserij en worden gefinancierd uit het Europese Visserijfonds.

Minder bodemberoering
De bijdrage is 40% van de kosten van de investering. Voor investeringen in vistuigen is de maximale bijdrage €7000. Het gaat hierbij om vistuigen waarbij sprake is van minder bodemberoering en minder bijvangsten. Voor investeringen in koelsystemen is de maximale bijdrage €24.000. Goede koelsystemen aan boord zijn essentieel om de kwaliteit van aan te landen garnalen te waarborgen. Voor investeringen in sorteersystemen is de maximale bijdrage €15.000.

Proefprojecten aanlandplicht
Om nog meer vissers te ondersteunen bij de voorbereidingen van de aanlandplicht stelt staatssecretaris Dijksma een extra bedrag van €1,5 miljoen beschikbaar.
Voor proefprojecten van vissers waardoor ervaring kan worden opgedaan met de aanlandplicht heeft Dijksma in 2013 al een bedrag van €3 miljoen beschikbaar gesteld uit het Europees Visserijfonds.

De projecten zijn in 2013 door de vissers ingediend. Ze richten zich onder meer op het voorkomen van ongewenste bijvangsten door het gebruik van andere netten, camera’s aan boord of de vermarkting van die bijvangsten. Op dit moment worden ze beoordeeld en eind maart wordt bekend welke projecten in de prijzen vallen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet