NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gratis gebruik van actuele digitale hoogtekaart van Nederland

5 maart 2014

Architecten die hun bouwwerk levensecht in 3D kunnen laten zien, zonnepanelen die efficiŽnter kunnen worden geplaatst, games die Nederland letterlijk op de kaart kunnen zetten. Het is slechts een greep uit de toepassingsmogelijkheden die burgers en bedrijven krijgen met de openstelling van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincies en waterschappen maken de hoogtegegevens van Nederland vanaf 6 maart voor iedereen vrij toegankelijk via de website van Publieke Dienstverlening op de Kaart.

Hergebruik
De gegevens uit het hoogtebestand vormen een digitale hoogtekaart. De kaart werd tot nu toe vooral door Rijkswaterstaat en de waterschappen gebruikt bij het waterbeheer en het beheer van waterkeringen. Een van de weinige openbare toepassingen van de AHN was de mogelijkheid om de hoogte van een bepaald adres op te vragen via het invoeren van de postcode. Door het volledig en zonder enige voorwaarden openstellen van het bestand willen overheden hergebruik van de beschikbare gegevens stimuleren.

Vanuit de lucht
De gegevens uit het AHN zijn verzameld vanuit de lucht. Met lasertechnologie is vanuit helikopters en vliegtuigen 3D hoogte-informatie verzameld. Zodoende is van elke vierkante meter in Nederland tot op 5 centimeter nauwkeurig de hoogte op maaiveldniveau bekend. Ook is informatie beschikbaar over bouwwerken en begroeiing. Het inwinnen van de gegevens neemt een aantal jaren in beslag. Een eerste kaart is samengesteld tussen 1997 en 2003. De huidige kaart bevat gegevens die tussen 2007 en 2012 zijn verzameld. Tussen 2014 en 2019 worden gegevens verzameld voor een derde, geactualiseerde versie. De provincies, de waterschappen en Rijkswaterstaat (namens het ministerie van IenM) financieren het programma.

Open data
Overheidsdata zijn voor bedrijven en burgers een waardevolle bron van informatie. Het kabinet streeft daarom naar open data: veel van deze (geografische) gegevens komen de komende jaren voor iedereen vrij beschikbaar. Ze kunnen daarmee ook worden gebruikt voor commerciŽle doeleinden. De overheid zorgt dat data die worden opengesteld continue, transparant en kwalitatief hoogwaardig beschikbaar zijn.

Praktische inzet
Op 6 maart vindt in het LEF Future centre te Utrecht de Open Data Estafette Water plaats Overheden en het bedrijfsleven gaan dan dieper in op de data en de mogelijkheden voor commercieel gebruik. Er wordt specifiek aandacht besteed aan de kansen en het hergebruik van het AHN ten behoeve van waterkwaliteit en waterveiligheid.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet