NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vier genomineerden Landelijke prijs Agrarisch Natuurbeheer 2014 bekend

31 maart 2014

Er zijn vier genomineerden voor de Bronzen Grutto 2014, de jaarlijkse pluim van Vogelbescherming Nederland voor agrarische natuurverenigingen die zich extra inspannen voor vogels, natuur en landschap. De winnaar wordt dinsdag 8 april tijdens de Landelijke Dag voor Agrarische Natuurverenigingen in Nijkerk bekend gemaakt.

De jury, die bestond uit Jandirk Kievit (Bestuurslid Vogelbescherming Nederland), Bas Arts (Hoogleraar Bos- en natuurbeleid aan de WUR) en voorzitter Walter Kooy (Projectdirecteur Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer), heeft de vier genomineerden gekozen uit zeven inzendingen. Voorzitter Walter Kooy: “De inzendingen varieerden sterk. Wat ons onder andere opviel is dat voor de financiering de gebaande paden met regelmaat werden verlaten: de jaren dat voor financiering uitsluitend naar de overheid werd gekeken liggen duidelijk achter ons.”

De vier genomineerden zijn, in willekeurige volgorde:

· Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) – project ´natte natuurbraak´
56 ha laaggelegen grond werd aangemerkt als overloopgebied voor een robuust waterpeil met als doel de voedselsituatie voor akkervogels te verbeteren.

· ANV Beerse Overlaet – project ´Plas-dras Marense Kooi´
Beneden de grote rivieren gebeurt het nog niet veel: het opzetten van waterpeil en aanleggen van een plas-drasgebied voor weidevogels. Rond de Marense Kooi boekte ANV Beerse Overlaet zo spectaculaire resultaten: de kievit steeg van vijf broedparen in 2011 naar 41 in 2013.

· Stichting Leefbaarheid Buitengebied Gemert-Bakel – project ´Samen bereik je meer (biodiversiteit!)´
Door slim koppelen van financieringsbronnen wist de organisatie het aantal ha graanakkers en akkerranden in dit landbouwgebied in één jaar te verdubbelen naar 25 ha. De inzending beschrijft creatieve ideeën om de betrokkenheid van bewoners bij de biodiversiteit in hun streek te vergroten.

· Greidefûgelklup Fûgelûntwyk - project ‘de Wolvetinte’
Een nieuw waterbergingsgebied van 12 ha werd als optimaal plasdrasgebied door de weidevogelwerkgroep ingericht en beheerd. Archeologie, waterberging, natuur en landbouw werden in het project geïntegreerd.

Winnaar ´Bronzen Grutto´ 8 april bekend
Op 8 april a.s., tijdens de Landelijke Dag voor Agrarische Natuurverenigingen in Nijkerk, wordt de winnaar bekend gemaakt door juryvoorzitter Walter Kooy. Naast een geldbedrag van € 1000.- ontvangt de winnaar de ´Bronzen Grutto´ wisseltrofee. Dit is een beeld van kunstenaar Bert Denneman.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet