NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Wolf wettelijk beschermd

31 maart 2014

De wolf krijgt in Nederland een wettelijk beschermde status. Dat heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken 27 maart aan de Tweede Kamer geschreven in reactie op een advies van instituut Alterra van Wageningen Universiteit.

Wolven komen nu nog niet in Nederland voor, maar vertonen zich wel steeds dichter bij ons land in de buurt. Een mogelijke terugkeer van het dier in Nederland is goed mogelijk. Alterra heeft daarom een omvangrijk advies opgesteld dat anticipeert op de komst van wolven naar Nederland.

Beschermde soort
Ter voorbereiding op die mogelijk terugkeer regelt Dijksma nu alvast de wettelijke bescherming van de wolf. Daarmee wordt het voor het Faunafonds ook mogelijk om tegemoetkomingen in schade door wolven te verlenen als dat zich voordoet.

Natuurmonumenten verwelkomt het besluit van Dijksma. De wolf is een internationaal bedreigde en beschermde soort waarvoor we in Nederland ook een verplichting hebben. Bovendien moet de mogelijke schade die de wolf kan veroorzaken vergoed worden. Dit is ook bij andere beschermde soorten het geval.

Aanwinst
Natuurmonumenten beschouwt de mogelijke terugkomst van de wolf als een verrijking van onze natuur. Door hun aanwezigheid wordt de natuur veelzijdiger en spannender. Dieren gaan zich anders gedragen wanneer de wolf deel uitmaakt van de voedselketen.

Nederland heeft ook plaats voor wolven. Er is genoeg natuur en ze hebben ook voldoende voedsel tot hun beschikking. Bovendien zou de wolf een kroon op het werk van natuurbeschermers zijn. Dankzij het verbinden en vergroten van natuurgebieden hebben roofdieren als de wolf, lynx en wilde kat op termijn betere kans op leven in Nederland.

Ruimte voor wilde dieren
Ook de achterban van Natuurmonumenten wil wilde dieren meer ruimte geven, zo bleek uit de Groot Wild Enquête van december 2013.

De achterban is tegenstander van een cijfermatige benadering: bepalen hoeveel dieren er in een gebied kunnen leven en alles daarboven afschieten. Niet aantal wilde dieren, maar de schade en overlast die zij veroorzaken moet bepalend zijn voor menselijk ingrijpen. En daarbij is het doden van dieren de laatste remedie. Deze uitgangspunten gaan volgens Natuurmonumenten prima op voor de wolf.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet