NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Wolf wettelijk beschermd, tegemoetkoming bij schade

27 maart 2014

De wolf krijgt een wettelijk beschermde status. Daarmee wordt het ook mogelijk voor het Faunafonds om tegemoetkomingen in schade door wolven te verlenen als dat zich voordoet. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken op advies van Alterra (Wageningen Universiteit) in een brief aan de Tweede Kamer over de anticipatie op de komst van de wolf in Nederland. Wolven komen onder meer vanuit Duitsland steeds dichter bij ons land in de buurt. Een mogelijke terugkeer van het dier naar Nederland is niet uitgesloten.

Goed voorbereid
De provincies zijn met de staatssecretaris van Economische Zaken van mening dat het nodig is om goed voorbereid te zijn op de komst van de wolf in Nederland. Het voorstel voor een Wolvenplan voor Nederland biedt een goede basis. De aanpak om te komen tot dit rapport is te prijzen: vele maatschappelijke organisaties hebben actief bijgedragen met kennis, ervaring en inzicht.

Draaiboek
De provincies zijn met de afspraken in het Natuurpact en de eerdere decentralisatieafspraken verantwoordelijk voor het natuurbeleid, inclusief het faunabeleid en de tegemoetkomingen bij schade aan landbouwhuisdieren. De provincies zullen daarom het initiatief nemen om de aanbevelingen in het rapport te beoordelen en de aanbevelingen om te zetten in een operationeel draaiboek voor de eerste fase, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is welke handelingen noodzakelijk zijn wanneer er één of meerdere zwervende wolven over de landsgrens komen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet