NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie kent natuursubsidies toe

25 maart 2014

De provincie Drenthe heeft de subsidies voor natuurbeheer voor 2014 toegekend aan natuurbeheerders. Het meeste geld gaat deze ronde naar de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Het komt vooral ten goede aan de belangrijkste en grootste natuurgebieden, die binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen.

Staatsbosbeheer wordt dit jaar voor het eerst gefinancierd door de provincie. Voorheen was het Rijk hiervoor verantwoordelijk. Staatsbosbeheer heeft met 33.000 ha het grootste aandeel natuur en landschap in Drenthe in beheer.

Voor de terreinen binnen de EHS krijgt Staatsbosbeheer 7,6 miljoen euro van de provincie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beheer van het Dwingelderveld, de Drentsche Aa, het Bargerveen en de boswachterij Gieten-Borger. Voor kleinere natuurgebieden die hier buiten vallen, resteert 200.000 euro. Dat is te weinig, beseft gedeputeerde Rein Munniksma (PvdA).

De bezuinigingen, opgelegd door de Rijksoverheid, hebben volgens hem nadelige gevolgen voor het beheer van landschap, maar gaan ook ten koste van onderhoud van de recreatieve wandel- en fietspaden. ,,Die zijn erg belangrijk voor Drenthe. Ik wil samen met partijen uit het veld kijken wat we hier nog voor kunnen doen’’, aldus de gedeputeerde.

Bert Hummelen van Staatsbosbeheer: “Dit is een belangrijk moment voor Staatsbosbeheer. Met deze subsidie kunnen we de komende 6 jaar onze beheerwerkzaamheden binnen de EHS blijven doen. Voor Drenten en toeristen zijn kleinere natuurgebieden en bijvoorbeeld singels ook van grote waarde voor de beleving van het landschap. Het beheer van deze terreinen buiten de EHS en het onderhoud van de recreatieve voorzieningen, is nu nog niet geregeld. Daar willen we komende tijd volop samen mee aan de slag.”

Een aantal kleinere natuurbeheerders, verenigd in de Bosgroep Noord- en Oost-Nederland krijgt bijna 250.000 euro subsidie. De provincie heeft met de eigenaren prestatie-afspraken over het natuurbeheer gemaakt. Naast deze afspraak wordt 200.000 euro opengesteld voor individuele aanvragers.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet