NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Innovatieve waterprojecten gebundeld

20 maart 2014

41 projecten die Nederland op de kaart zetten als wereldspeler in innovatief waterbeheer. Aan de vooravond van Wereld Water Dag verschijnt vandaag de brochure ‘Waterinnovaties in Nederland’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen. Projecten als de Zandmotor en Ruimte voor de Rivier, maar ook waterpleinen voor een klimaatbestendige stad, 3D-technieken voor overstromingssimulaties en de Nereda-techniek voor biologische afvalwaterzuivering. Minister Schultz van Haegen hoopt dat de brochure inspireert, aanzet tot een bezoek en leidt tot nieuwe kennis, waar ook ter wereld.

Slimme oplossingen
De minister heeft de brochure vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. “Innovatieve oplossingen zijn hard nodig om in te spelen op complexe opgaven en altijd beperkte middelen. Mondiale maatschappelijke vraagstukken als waterveiligheid, waterkwaliteit, sanitatie, voedsel en energiewinning stellen ons voor de permanente opdracht te zoeken naar slimme, betaalbare oplossingen.” Door innovatieve projecten in gang te zetten hoopt minister Schultz de uitvoering van de investeringsprogramma’s (Hoogwaterbeschermingsprogramma, Deltaprogramma) doelmatiger te realiseren, samen met de waterschappen.

Besparingen
Met het inrichten van proeftuinen streeft minister Schultz ernaar het bedrijfsleven te betrekken bij het vinden op oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen. Daarnaast wil het kabinet 2,5 procent van het overheidsbrede inkoopbudget besteden aan innovatiegerichte inkopen. Ook Rijkswaterstaat is voor zijn projecten continu op zoek naar innovaties. Om die reden worden projecten ‘functioneel’ uitgevraagd: bij aanbestedingen vraagt Rijkswaterstaat niet om een specifieke oplossing, maar biedt de markt de mogelijkheid innovaties aan te bieden. Op die manier wordt maximaal gebruik gemaakt van de innovatiekracht van het bedrijfsleven. Waterschappen investeren in innovaties voor energieterugwinning, energie-efficiency, grondstoffenterugwinning en betere informatie en sturing om samen met gemeenten en drinkwaterbedrijven in 2020 450 miljoen euro aan besparingen te behalen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet