NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Reageren op de natuurvisie

17 april 2014

In de natuurvisie leest u over het natuurbeleid voor de lange termijn. Doel van de natuurvisie is een sterke natuur midden in de maatschappij. Uw ideeën om dit doel te bereiken zijn welkom. U kunt tot 12 mei 2014 reageren.

Wat is de natuurvisie
De natuurvisie is een document waarin het kabinet in grote lijnen het natuurbeleid voor de toekomst schetst. De natuurvisie wijst de weg naar een natuur die midden in de samenleving staat. En mee kan gaan in de ontwikkeling naar een duurzame economie en maatschappij.

Maar met een document heb je nog geen nieuw beleid. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken en doen. Daarvoor is de inzet van allemaal - overheden, ondernemers, natuurorganisaties en bewoners - nodig. En u kunt hierbij helpen.

Ideeën gevraagd
Het ministerie van Economische Zaken nodigt u uit om om de ‘Rijksnatuurvisie Natuurlijk Verder’ te lezen. Op de website van de natuurvisie vindt u meer informatie.

Het ministerie is benieuwd naar uw reactie op de natuurvisie. Wat is bijvoorbeeld uw antwoord op vragen als:

Wat vindt u van de natuurvisie?
Bent u het eens met deze nieuwe kijk op natuur?
Hoe kunnen we in onze samenleving en in onze economie verstandiger en slimmer met natuur omgaan?
Hoe ziet u uw eigen rol daarin?
Wat zou uw ‘boodschap’ zijn aan anderen (overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties)? Wat zouden zij volgens u meer of anders moeten doen?

Reacties
U kunt uw reactie tot 12 mei 2014 mailen naar natuurvisie@minez.nl. Het ministerie van EZ stelt uw inbreng zeer op prijs.

Een bundeling van de reacties verschijnt in mei 2014 op www.rijksnatuurvisie.nl. Hier vindt u ook meer informatie en achtergrond over de natuurvisie. In een bijeenkomst eind mei 2014 zal staatssecretaris Dijksma reageren op de inbreng.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet