NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Betere landbouwstructuur en bijzondere natuur in Arkemheem

15 april 2014

In en rond Arkemheen zijn belangrijke stappen gezet op weg naar een betere landbouwstructuur en het verrijken van de bijzondere natuur. Door 475 hectare van eigenaar te laten wisselen hebben boeren betere percelen gekregen en is grond vrij gespeeld voor het verrijken van de natuur.

Jan Jacob van Dijk, Dick Veldhuizen en Gerard van Santen draaien symbolisch de opvoerpomp open aan het Nekkeveld; bron provincie GelderlandOm deze mijlpaal te markeren hebben Jan Jacob van Dijk, Gelders gedeputeerde voor landelijk gebied, Dick Veldhuizen, heemraad van het Waterschap Vallei en Veluwe en Gerard van Santen van gebiedscoöperatie O-gen symbolisch de opvoerpomp opengedraaid aan het Nekkeveld. Deze opvoerpomp zorgt voor vernatting van het gebied.

Grond op de goede plek
Met het kavelruilen is aan een belangrijke voorwaarde voldaan om de natuur te beschermen en te verrijken. De gronden kunnen hiervoor worden ingericht. In Arkemheen zet de provincie in op de soortenrijkdom door maatregelen te nemen die de smient, kleine zwaan en bittervoorn beschermen en ruimte bieden aan de weidevogels.

Soortenrijkdom
Door het kavelruilen is grond vrij geruild waardoor het waterschap het gebied kan vernatten. Een groot deel van de natuur, 225 hectare, kan ingericht gaan worden als een zogenoemd “plas-dras” reservaat. Hier gedijen de smient, de kleine zwaan en de bittervoorn goed. Zo draagt Arkemheen bij aan het beschermen van de soortenrijkdom. Arkemheen is daarvoor ook aangewezen als Natura 2000-gebied.

Weidevogels
Naast het beschermen van de smient, kleine zwaan en bittervoorn staat het gebied ook van oudsher bekend om zijn weidevogels. Speciaal daarvoor zijn ook minder natte gebieden aangewezen, waar ook landbouw plaats kan vinden. Na de laatste kavelruilen, die nog lopen, is hiervoor 95 hectare beschikbaar. Een groot deel hiervan wordt met behulp van een provinciale bijdrage als natuur ingericht.

Variatie
De rijke Gelderse natuur is samen met het landschap heel belangrijk voor haar inwoners. Variatie in soorten, beleving en gebruik zijn daarin de sleutelwoorden. De provincie stimuleert en helpt organisaties, gemeenten, bedrijven en inwoners om goed voor natuur en landschap te zorgen, met kennis, geld en duidelijke afspraken.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet