NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Evaluatie beleid hoefdieren Utrecht

1 april 2014

Om de twee jaar wordt het beleid van de provincie Utrecht voor de hoefdieren edelhert, damhert en wild zwijn geŽvalueerd. Dit is de eerste keer. Voor het damhert en het wild zwijn wordt een nul-stand nagestreefd. Op basis van de evaluatie wordt nagegaan of de afgegeven ontheffingen het mogelijk hebben gemaakt de stand van damhert en wild zwijn te beheren. De evaluatie wordt in de commissie RGW besproken.

In het gebied Plantage Willem III en de Remmerdensche Heide wordt ruimte geboden voor een groep damherten; daarbuiten geldt de nulstand. Voor het edelhert is er ruimte op plaatsen waar daarvoor voldoende mogelijkheid is. Door middel van monitoring en evaluatie wordt het beleid zonodig bijgesteld om negatieve effecten te beperken.

Enkele partijen vragen om meer terughoudendheid in de vergunningverlening voor het afschieten van dieren, aandacht voor tegengaan stropen en om verlaging van de maximumsnelheid op wegen waar veel wild voorkomt. Ook twijfelen sommige partijen over de keuze voor het ruimte bieden aan edelherten versus damherten. Dit omdat het edelhert (nog) niet in de provincie voor komt en het damhert wel.

Gedeputeerde Krol geeft aan dat twee jaar nog vrij kort is voor het trekken van definitieve conclusies. Dit najaar komt er een gewijzigd Faunabeleid vanwege het ganzenakkoord, dan is ook nadere discussie over grote hoefdieren desgewenst mogelijk. Er is gekozen voor het creŽren van zoveel mogelijk aaneengesloten robuuste natuur in de provincie, daarbij past het vastgestelde grote hoefdierenbeleid. . De wijze van groene handhaving (denk aan stropen) zal deze zomer kritisch bekeken worden. De nul-stand is geen doel op zich. Het gaat erom zo de overlast en het gevaar voor verkeer en agrarische bedrijven te beperken. Het feit dat er nog geen edelherten in de provincie Utrecht zijn gesignaleerd kan te maken hebben met meerdere factoren. Bepaalde soorten hoefdieren verblijven wellicht meer op de Veluwe. Daarnaast heeft Gelderland ook een actief grote hoefdierenbeleid. Zo houdt Gelderland de wilde zwijnen van de Veluwe effectief uit de Gelderse Vallei.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet