NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Hazen afschieten in Noordoostpolder verlengd

2 mei 2014

Het risico op aanzienlijke schade aan groenten door de vraat van hazen is te groot. Alleen afschot kan deze schade in de Noordoostpolder en op Urk voorkomen. Gedeputeerde Staten van Flevoland (GS) blijven er daarom bij om afschieten toe te staan. Met hun standpunt om afschieten toe te blijven staan, nemen GS het advies van de Adviescommissie bezwaar en beroep niet over. Ze hebben de ontheffing die eind 2013 aan de Stichting Faunabeheereenheid werd verleend, juist verlengd.

De commissie had geoordeeld over een bezwaarschrift dat de Stichting Faunabescherming had ingediend. Dit was gericht tegen een ontheffing van het afschotverbod voor de Faunabeheereenheid Flevoland. Deze ontheffing wordt verleend, wanneer het afschot belangrijke schade voorkomt. En dat laatste is zo, stellen GS.

Het bezwaar van Faunabescherming was dat een ontheffing slechts kan worden verleend op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan. En dat ontbreekt voor de periode waarvoor GS de ontheffing hebben verlengd. GS vinden dat de bezwaar- en beroepscommissie te veel waarde hecht aan de formele eisen van een goedgekeurd faunabeheerplan.

Niet anders dan eerder
Volgens GS is er een concept-faunabeheerplan (2014-2018) dat in een vergevorderd stadium van voorbereiding verkeert. Bovendien staan daar over het beheer van hazen geen wijzigingen in vergeleken met het vorige beheerplan (2009-2013). Ook telt mee dat het bestuur van het Faunafonds al akkoord is gegaan met het faunabeheerplan. Voor GS redenen om het advies van de commissie ongegrond te verklaren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet