NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gelderse Natura 2000 vergunningencheck online

1 mei 2014

De provincie Gelderland heeft voor bedrijven in de omgeving van Rijntakken en Veluwe een test online gezet die duidelijkheid geeft over de gevolgen van de natuurplannen. De check is opgezet op verzoek van VNO-NCW en geeft antwoord op de vraag of bedrijven een vergunning Natuurbeschermingswet moeten aanvragen.

Veluwe; bron provincie GelderlandDe Veluwe en Rijntakken zijn de grootste Natura 2000-gebieden in Gelderland. Bedrijven in de nabijheid van die gebieden kunnen vergunningplichtig zijn op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Het Rijk heeft in 2005 de Natuurbeschermingswet ingevoerd op grond waarvan bedrijven die effect hebben op Natura 2000-gebieden, een vergunning dienen aan te vragen. Bedrijven kunnen onder andere effect hebben door geluid, licht, verontreiniging, verdroging door wateronttrekking en stikstofuitstoot. Voor stikstof is er een duidelijke norm voor wanneer sprake is van vergunningplicht. Voor de andere factoren was die duidelijheid er niet. Met de Natura 2000 vergunningencheck wordt ook voor deze factoren duidelijk of er sprake is van vergunningplicht voor bedrijven.

Duidelijkheid in drie stappen
Op basis van de informatie van bedrijven over hun locatie en activiteiten geeft de vergunningencheck in drie stappen duidelijkheid. De eerste stap is geautomatiseerd en geeft direct duidelijkheid aan 90% van de bedrijven in de zin dat deze bedrijven voor de getoetste factoren niet vergunningplichtig zijn. De vervolgstappen duren iets langer, omdat deze niet geautomatiseerd zijn. Met de Natura 2000 vergunningencheck komt er duidelijkheid óf bedrijven een vergunning aan moeten vragen. Het is vervolgens de eigen verantwoordelijkheid om dat ook daadwerkelijk te doen. De Natura 2000 vergunningencheck is 24 uur per dag toegankelijk.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet