NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof aangenomen

25 april 2014

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aangenomen. In Nederland zijn meer dan 130 Natura 2000-gebieden die een te hoge belasting van stikstof hebben. Dat komt door economische activiteiten als landbouw, verkeer en industrie.

Dijksma: 'De PAS brengt helderheid in de regels waarmee natuur en economie in de natuurgebieden met elkaar in evenwicht worden gebracht. Daarvan hebben beide profijt.'

Economisch activiteit in Natura 2000-gebied
De PAS vermindert de stikstofbelasting van Natura 2000-gebieden. Daarnaast vergroten ecologische maatregelen de draagkracht van Natura 2000-gebieden. Daarmee worden economische activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden mogelijk gemaakt.

Samenwerking ministeries, waterschappen, provincies en gemeenten
Met de PAS pakken verschillende overheden de stikstofproblematiek gezamenlijk aan: de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu, Defensie en de provincies. Bij de uitvoering van de PAS werken ook waterschappen en gemeenten mee. Staatssecretaris Dijksma zal het wetsvoorstel nu naar de Eerste Kamer sturen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet