NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Het landgoed van de toekomst

29 april 2014

Landgoederen hebben grote maatschappelijke waarde. Ze staan voor een proces van grote systeemveranderingen. Vier landgoedeigenaren sloten in 2011 de Green Deal 'Het Landgoedbedrijf'.

Een van de vier landgoedeigenaren was Kien van Hšvell tot Westervlier. De deal werd mede ondertekend door het ministerie van Economische Zaken. Het doel was invulling geven aan nieuwe synergie tussen landgoederen en overheden.

Door het delen van kennis, ervaringen en innovaties kunnen landgoederen vitaal blijven en zichzelf verder versterken. "De synergie tussen natuur, water, wonen en andere functies maakt landgoederen bovendien economisch weerbaar", vertelt Van Hšvell tot Westervlier. Een integrale aanpak lijkt eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het systeem moeilijk uit te leggen.

"Landgoedeigenaren ervaren regelmatig last van sectorale wet- en regelgeving. Nog steeds hebben veel overheden moeite om ruimte te geven voor synergie tussen functies. Terwijl we verder moeten kijken dan bezuinigingen en moeten streven naar nieuwe vormen van ondernemerschap, passend in deze eeuw. Eigenaren hebben vertrouwen en een zekere mate van flexibiliteit nodig om - net als in het verleden - hun landgoederen goed te kunnen beheren."

Kansrijk
Kansrijke vormen van nieuwe businessmodellen tekenen zich af. Bijvoorbeeld via waardetransacties. Denk hierbij naast financi‘le transacties ook aan ruilen, delen en cre‘ren van waarden. Of door cošperatief met de omgeving of regio te opereren Žn te zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen en voordelen voor alle betrokkenen.

Het Landgoedvenster helpt landgoedeigenaren te reflecteren en kansen te identificeren. De sleutel is volgens Van Hšvell tot Westervlier het geven van vertrouwen aan landgoedeigenaren die aantoonbaar goed maatschappelijk ondernemen. Deze nieuwe vorm van maatschappelijk ondernemerschap wordt door veel landgoederen en andere organisaties uitgewerkt en toegepast.

Kennisconferentie
Op 9 januari werd de Green Deal afgesloten met een kennisconferentie. "Het was fantastisch om met ruim 200 mensen te werken aan oplossingen. Dat de bijeenkomst met drie gedeputeerden en twee wethouders werd afgesloten, laat zien dat we de synergie tussen particulier en overheid vinden. Maar we zijn er nog niet. Zo moet de zoektocht naar gezamenlijke synergie door veel meer partijen opgepakt en vertaald worden naar concrete nieuwe werkwijzen", aldus Van Hšvell tot Westervlier. Meer informatie Eindrapportage Green Deal Landgoedbedrijf

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet