NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verklaring van Groot-Buggenum bezegelt nieuwe aanpak natuur

25 april 2014

EfficiĎnter natuur- en landschapsbeleid op basis van een eenvoudige verdeling van de Limburgse natuur in drie categorieĎn. Dat vormt in een notendop de basis voor de vernieuwende aanpak van natuur in Limburg. Samen met natuurorganisaties, terreinbeheerders en vertegenwoordigers van particuliere grondbezitters heeft de Provincie Limburg hiervoor op 23 april 2014 de handtekening gezet onder de zogenoemde ‘Verklaring van Groot-Buggenum’. Dit geeft het startsein voor deze gezamenlijke opgave.

Hoe gaan we om met gronddossiers, hoe wordt omgegaan met recreatief medegebruik, hoe pakken we publieksopenstelling voor publiek aan, kortom: hoe gaan we samen aan de slag met de nieuwe aanpak van de Limburgse natuur? Afspraken hierover staan beschreven in de Verklaring van Groot-Buggenum. Daarmee willen de betrokken partijen bovendien hun intentie laten blijken daadwerkelijk aan de slag te gaan met de nieuwe aanpak.

Wouter Helmer van natuurorganisatie Ark spreekt van een unieke aanpak: “We hebben nu al drie provincies op bezoek gehad in natuurgebied Kempen-Broek en iedereen is vol lof over de mogelijkheden die de Nederlandse provincie Limburg biedt. Door partners op deze manier vertrouwen en ruimte te geven, kun je in 5 tot 10 jaar je natuuropgave realiseren.”

Goudgroen, zilvergroen en bronsgroene natuur
“Twee elementen maken het dat het nieuw beleid wezenlijk anders is dan wat was”, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Patrick van der Broeck. “Moest voorheen rekening gehouden worden met maar liefst veertig tot vijftig verschillende natuurtypes, nu is het Limburgs landschap opgedeeld in drie categorieĎn: goudgroen, zilvergroen en bronsgroen.” Goudgroen staat voor – de naam zegt het al – de ‘parels’ van de Limburgse natuur. Denk aan de drie nationale parken (Maasduinen, Groote Peel en Meinweg), alle 23 Natura2000-gebieden (aangewezen in het kader van Europese Vogel- en/of Habitatrichtlijnen, zoals de Sint-Pietersberg, Leudal en Mariapeel), de – bestaande en toekomstige – natuurgebieden langs de Maas (Grensmaas en Zandmaas) en de hamsterreservaten. Deze categorie krijgt de hoogste prioriteit en wordt gekoesterd.
De categorieĎn zilver- en bronsgroen omvatten vooral natuurgebieden en gebieden met agrarisch natuurbeheer die als verbindende schakels of buffers rondom de goudgroene natuur fungeren. Maar bijvoorbeeld ook ‘recreatief groen’ rondom de steden.

Patrick van der Broeck: “Een tweede ingrijpende wijziging is het uitgangspunt ‘eerst de grond dan de plannen’. Werd in het verleden omvangrijke inrichtingsplannen tot in detail uitgewerkt alvorens men over de grond kon beschikken, nu wordt eerst ingezet op grondverwerving om daarna pas de projectplannen op te stellen. Hiermee willen alle betrokken partijen eerst een goed fundament leggen voor een kwaliteitsslag naar goudgroene natuur in Limburg.”

Als financiĎle basis voor het nieuwe natuur- en landschapsbeleid zijn er provinciale subsidieregelingen in het leven geroepen. Christ Rijnen van Natuurmonumenten: “Mijn collega regiodirecteuren van Natuurmonumenten hebben het nakijken.” De regelingen die zijn opengesteld zijn de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 2014 en de Subsidieregeling inrichting landelijk gebied Limburg. Dat betekent onder meer dat:
- Ř 11.500.000 opzij is gezet voor verwerving en functieverandering;
- Ř 1.750.000 is gereserveerd om de terreinen ook als natuur in te richten;
- Ř 1.000.000 ter beschikking staat voor functieverandering en inrichting van zilvergroene natuurzones;
- Ř 8.000.000 beschikbaar is gesteld voor het nemen van extra maatregelen gericht op het compenseren van stikstofuitstoot;
- Ř 1.000.000 klaar staat voor het nemen van specifieke maatregelen gericht op het beschermen van soorten.

Meer informatie hierover is te vinden op limburg.nl/subsidies.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet