NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nederland krijgt ontheffing richtlijn mest

25 april 2014

Nederlandse boeren krijgen onder voorwaarden meer ruimte om mest op eigen grond kwijt te kunnen. De lidstaten van de Europese Unie zijn akkoord gegaan met het voorstel van de Europese Commissie om Nederland ontheffing van de Nitraatrichtlijn te geven. De ontheffing, ook wel derogatie genoemd, houdt in dat Nederlandse boeren onder voorwaarden in plaats van 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare in de jaren tot en met 2017 250 of 230 kilogram (afhankelijk van hun locatie) stikstof per jaar per hectare mogen deponeren.

Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. 'De derogatie is van groot belang voor de Nederlandse boeren. De bodemvruchtbaarheid wordt erdoor bevorderd zonder dat het milieu wordt geschaad en het vermindert de mestdruk in Nederland. Dat laatste is niet alleen voor melkveehouders, maar ook voor de varkens- en pluimveehouderij van grote betekenis', aldus de staatssecretaris.

Knelgevallen
Eén van de voorwaarden die de Europese Commissie aan de Nederlandse derogatie heeft gesteld is dat minstens 80% van de grond van boeren uit grasland moet bestaan willen ze voor derogatie in aanmerking komen. De afgelopen jaren was de eis 70% grasland. Voor boeren die daardoor in de knel komen, wil Dijksma een redelijke overgangstermijn treffen. Het gaat dan om boeren die in 2013 van derogatie gebruik maakten en toen minder dan 80% grasland in hun bouwplan hadden en die als gevolg van aangegane verplichtingen dit jaar nog niet in staat zijn te voldoen aan de eis van 80%.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet