NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

‘Kwelputten goede oplossing N2000 Binnenveld’

17 april 2014

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) ziet nog steeds mogelijkheden om met kwelputten de doelstellingen voor het Natura 2000-gebied in het Binnenveld te realiseren. Dit meldde het ministerie tijdens een vergadering van de stuurgroep Binnenveld op 15 april aan de gedeputeerden van de provincies Utrecht en Gelderland en het waterschap Vallei en Veluwe.

Een dag later bevestigde Staatsecretaris Dijksma dit naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer: “Het kwelputtenplan voor Binnenveld is niet van tafel. Het is een innovatief plan dat heel goed is voor burgers, boeren en natuur”.

Deskundigen hadden eerder aangegeven dat zij nog onzekerheden zien. Het ministerie heeft nu een onderzoeksteam opdracht gegeven de vraag te beantwoorden of kwelputten als natuurherstelmaatregel opgenomen kunnen worden in de PAS (programmatische aanpak stikstof). Overigens zijn arthesische bronnen niet nieuw in het Binnenveld. Deze zogeheten ‘Norton putten’ worden daar al sinds de 17e eeuw gebruikt als (drink)watervoorziening.

De Provincies Utrecht en Gelderland en het Waterschap benadrukken dat zij geen alternatief plan zien voor het Binnenveld. Kwelputten is de enige oplossing: “De eerder gesuggereerde peilverhoging is complexer, kostbaarder, heeft minder effect, maar een grotere uitstraling op het omliggende gebied”.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet