NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe regels bieden iedereen kans om grond te kopen

23 april 2014

De provincie Utrecht gaat de komende jaren ruim 1700 hectare grond die van het Rijk is overgenomen verkopen. Het gaat zowel om gronden in (toekomstige) natuur- en recreatiegebieden, als om veelal agrarische gronden overtollig buiten deze gebieden.

Iedereen die geïnteresseerd is mag in principe een bod doen, maar leidend bij de verkoop zijn overheidsdoelen zoals bijvoorbeeld natuur, landbouw, recreatie en waterveiligheid.

Voorheen was het bijvoorbeeld zo dat gronden van de overheid gelegen binnen een (toekomstig) natuur of recreatiegebied eigenlijk vanzelfsprekend overgedragen werden aan natuurorganisaties (ook wel terreinbeherende organisaties genoemd).

De Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, VGG, vond dat niet eerlijk en daarom zijn de regels van verkoop nu veranderd, waarbij gelijkberechtiging centraal staat; zowel binnen als buiten de natuur- en recreatiegebieden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet