NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overijsselse boomkikker gered!?

28 mei 2014
Het gaat niet goed met de boomkikker in Overijssel. In tegenstelling tot de landelijke trend neemt het aantal boomkikkers in deze provincie de laatste jaren af. Als er nu geen actie wordt ondernomen zal hij uit Overijssel verdwijnen, zo is de verwachting. Om dit te voorkomen wil Landschap Overijssel met steun van stichting RAVON een boomkikkerreservaat aanleggen tussen twee belangrijke populaties in de buurt van Enschede.

De boomkikker (Hyla arborea) is een markante verschijning in het Nederlandse landschap. Niet alleen zijn exotisch aandoende uiterlijk trekt de aandacht; minstens zo indrukwekkend is zijn roep.

Leefgebied boomkikker
De boomkikker komt verspreid voor op geïsoleerde locaties in het oosten en zuiden van Nederland. Hij heeft een voorkeur voor een kleinschalig landschap, waar hij zich ophoudt in de struweelzone van bosranden, houtwallen en moerasgebieden. Vooral de zonbeschenen kant van braamstruwelen heeft de voorkeur. Voor de voortplanting dienen wateren met een goed ontwikkelde oever- en watervegetatie vlakbij te zijn.

Boomkikkerreservaat
Op een locatie gelegen midden tussen het Aamsveen en het Witte Veen in Zuidoost-Twente, onder de rook van Enschede, wil Landschap Overijssel een boomkikkerreservaat aanleggen. Door de twee gescheiden populaties met elkaar te verbinden met deze ‘springplank’ kan er weer uitwisseling plaatsvinden waardoor we de boomkikker ook in de toekomst in Overijssel kunnen blijven horen en zien. Met het aanleggen van een moeras, poelen en braamstruiken wil Landschap Overijssel het boomkikkerreservaat optimaal inrichten voor de boomkikker, maar ook veel andere dieren van zoals vlinders, vogels en watersalamanders zullen ervan profiteren.

Help de Overijsselse boomkikker
Om voldoende financiële middelen bij elkaar te krijgen is Mark Zekhuis, als ecoloog werkzaam bij Landschap Overijssel, een “crowdfunding” actie gestart. Het doel is 7.500 euro bij elkaar te krijgen zodat het boomkikkerreservaat aangelegd kan worden. Meer informatie over deze actie is te vinden op crowdfundingvoornatuur.nl

Meer lezen?
Rapport boomkikker
Actie ‘Geef Enschede de boomkikker terug’

Bron: Natuurbericht Tekst: Gijs Gerrits , Landschap Overijssel

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet