NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Onduidelijkheden vergunning zoutwinning stapelen op

13 mei 2014

Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Waddenvereniging uitten opnieuw in een brief aan de staatssecretaris hun zorgen over de plannen voor zoutwinning onder de Waddenzee. De brief is een reactie op aanvullende informatie die zoutwinbedrijf Frisia op verzoek van de staatssecretaris aanleverde. De extra informatie maakt het steeds duidelijker dat winning van Waddenzout onaanvaardbare risico's met zich meebrengt voor de Waddenzee.

Wadleven in gevaar
Het blijkt dat onder meer de gevolgen van lozingen tijdens het winnen van zout en van stikstofuitstoot van de benodigde scheepvaart niet mee waren genomen in de vergunningaanvraag. Deze komen bovenop de eerder geuite bezwaren van de natuurorganisaties. Door de winning van zout daalt de wadbodem, waardoor trekvogels niet meer bij hun voedsel kunnen. In de bodem van de Ballastplaat leven tot 300 nonnetjes per vierkante meter. De extra zandsuppletie die wordt ingezet om dit te voorkomen, heeft mogelijk grote gevolgen voor de kwaliteit van de wadbodem. Het leven van de dieren in de wadbodem en van tienduizenden trekvogels loopt gevaar.

Winning onnodig
De winning van zout onder de Waddenzee blijkt ook nog eens onnodig. Net over de grens, op hemelsbreed honderd kilometer afstand, wordt de komende dertig jaar pekel afkomstig uit 33 zoutkoepels in de Waddenzee geloosd. Na Kamervragen bevestigt minister Kamp dat deze pekel waarschijnlijk geschikt is voor de winning van hoogwaardig zout. Vanwege de lagere kosten van zoutwinning onder de Waddenzee wijst Frisia dit af.

Waddengoud boven waddenzout
Het baart zorgen dat de vergunningaanvraag nog steeds in de lucht hangt en de gewenste aanvullende informatie zich nu richt op relatief kleine effecten. Wat betreft zijn de risico's op bodemdaling en -verandering voor de tienduizenden trekvogels al voldoende redenen om de vergunning te weigeren. De natuurorganisaties gaan er desondanks vanuit dat de staatssecretaris de waarden van het Werelderfgoed Waddenzee serieus neemt en geen vergunning afgeeft. Zeker omdat een goed alternatief op korte afstand voorhanden blijkt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet