NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aan het werk op het Drentse platteland

21 mei 2014

De provincie Drenthe heeft in de ‘Realisatiestrategie Platteland’ de aanpak voor de uitvoering van natuur tot 2027 vastgelegd. Van de 70.000 ha natuur die Drenthe rijk is moet nog 2.700 ha grond aangekocht en 7.000 ha ingericht worden. Ook worden maatregelen getroffen om verdroging van natuurgebieden en de gevolgen van ammoniakuitstoot tegen te gaan.

Gedeputeerde Rein Munniksma (PvdA) concludeert dat al veel grond beschikbaar is voor natuurontwikkeling en dat nog slechts 10% van de totaalopgave voor inrichting van natuurgebieden overblijft voor de komende jaren. “Een groot deel van de natuur is al in handen van terreinbeheerders of particuliere natuurbeheerders. De laatste stukjes grond zijn nodig voor het inrichten en afronden van het gebied zodat ze goed beheerd kunnen worden. We gaan dan ook geen nieuwe grote natuurgebieden als het Dwingelderveld aanleggen, maar gaan de verspreid liggende problemen oplossen,” aldus Munniksma.

Ondertussen zijn de voorbereidingen van een aantal projecten gestart die binnen de Realisatiestrategie Platteland prioriteit hebben. Zo wordt al gewerkt aan de grote projecten Hunzedal, Oude Willem, De Reest en het Bargerveen. Daarnaast starten projecten als Anreper-Deurzerdiep (Drentsche Aa), de Smildeger Venen (Fochteloerveen), Spier-Moraine en Oostervoortsche Diep (Roden-Norg).

Het Rijk heeft in 2013 in het Natuurpact vastgelegd dat de provincies verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en het beheer van het Natuurnetwerk Nederland, het robuust netwerk van natuur in Nederland. De provincie ontvangt hiervoor van het Rijk de middelen. Voorwaarde daarbij is dat partijen die belang hebben bij deze natuurgebieden ook een deel zelf betalen.

De Realisatiestrategie is samen met de partners van de Commissie Landelijk Gebied (waterschappen, Het Drents Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur- en Milieufederatie, gemeenten, LTO-Noord en Drents Particulier Grondbezit) tot stand gekomen. Samen met onze partners worden de opgaven in samenhang aangepakt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet