NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Dijksma ontraadt moties wildbeheer en wacht op debat Natuurbeschermingswet

22 mei 2014

Tijdens het VAO Wildbeheer op 21 mei zijn diverse moties ingediend over de jacht en over de nieuwe wet Natuurbescherming. Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) gaf aan de moties nu te ontraden vanwege de later nog te voeren discussie over de nieuwe wet Natuurbescherming, waarin de moties in een breder perspectief kunnen worden geplaatst en besproken. Vanuit de provincies heeft dit ook de voorkeur.

Moties
Tijdens het VAO verzocht Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) de staatssecretaris onder andere om de landelijke vrijstellingslijst voor beschermde dier- en plantsoorten af te schaffen. Henk Van Gerven (SP) vroeg om er zorg voor te dragen dat in de winterperiode vier maanden niet op ganzen gejaagd wordt in Nederland. Hierop gaf Dijksma, net als tijdens het AO van vorige week, aan dat dit toch echt een zaak van de provincies is. Op dinsdag 27 mei wordt over deze moties gestemd. Bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet