NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Drie moties ingediend over besteding POP3-budget tijdens VSO

22 mei 2014

Tijdens een VSO (Verslag Schriftelijk Overleg) over POP3 (Plattelandsontwikkelingsprogramma) in de plenaire zaal van de Tweede Kamer zijn drie moties ingediend. De eerste motie van Jaco Geurts (CDA) gaat over de kwetsbare sectoren in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ( GLB ), zoals de vleeskalverhouderij en de aardappelzetmeelsectort. Deze sectoren zullen door de wijzigingen in de 1e pijler van het GLB financieel worden geraakt. Geurts wil met zijn motie deze sectoren financieel ondersteunen, eventueel via het POP3-budget. Om dat te realiseren wil het CDA-Kamerlid dat de staatssecretaris aan de Europese Commissie kenbaar maakt dat het POP3 nog gewijzigd gaat worden ten behoeve van deze kwetsbare sectoren. De staatssecretaris zal in mei haar inzet voor de 1e pijler en dus voor deze sectoren toelichten. Ze ontraadde deze motie omdat er nog tot de zomer de tijd is om de wijzigingen voor de kwetsbare sectoren te melden in Brussel.

LEADER
De twee andere moties riepen de regering op ervoor te zorgen dat het budget in POP3 dat o.a. naar LEADER-projecten gaat (lokale plattelandsontwikkelingsprojecten) besteed wordt aan innovatie en duurzaamheid binnen de agrarische sector (“en niet aan sportclubs en golfbanen”). De staatssecretaris ontraadde ook deze moties omdat dit aan de provincies is. Zij gaf aan dat in POP3 een groter aandeel van het budget ten behoeve van de landbouw komt dan in POP2. Ook verplicht Brussel om budget voor LEADER in te zetten. Op dinsdag 27 mei wordt over deze moties gestemd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet