NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gelderland wil gebiedsafspraken over rol- en taakverdeling

22 mei 2014

Gelderland wil samen met de partners gebiedsafspraken maken over de rol- en taakverdeling van verschillende partijen in één gebied. Die afspraken leiden tot het versnellen van de uitvoering van natuurprojecten. De provincie doet dit op verzoek van partners zelf. Samen hebben zij hiervoor 21 gebieden geselecteerd. Het gaat om gebieden waar meerdere partijen bij betrokken zijn.

Handen op een kaart; bron provincie GelderlandEr liggen kansen om daar op korte termijn natuur aan te leggen, waarmee de provincie Gelderland haar natuurdoelen realiseert. Met de gebiedsafspraken voor deze 21 gebieden wordt 1850 hectare natuur ingericht.


Afspraken De gebiedsafspraken komen bovenop de bestaande afspraken met partners voor natuur in het Gelders Natuurnetwerk (GNN). De rijke Gelderse natuur is samen met het landschap heel belangrijk voor inwoners van Gelderland. Variatie in soorten, beleving en gebruik zijn daarin de sleutelwoorden. De provincie stimuleert en helpt organisaties, gemeenten, bedrijven en inwoners om goed voor natuur en landschap te zorgen, met kennis, geld en duidelijke afspraken.


Statenbrief Gelderland heeft de aanpak om te komen tot gebiedsafspraken beschreven in de Statenbrief ‘Hernieuwd partnerschap gebiedsafspraken Gelders Natuurnetwerk’. Daarin staan ook de gebieden in beschreven.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet