NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Archeologie in de uiterwaarden

20 mei 2014

Welk verhaal van het verleden vertelt het rivierengebied? Welke archeologische vindplaatsen zijn waar te verwachten in de uiterwaarden? Sinds vandaag kan dit met de nieuwe, archeologische verwachtingskaart beter voorspeld worden. De kaart geeft een gedetailleerd overzicht van bekende archeologische waarden en verwachting in de uiterwaarden.

Voorbeeld van een uiterwaardenkaartDe verwachtingskaart is een instrument om archeologische vindplaatsen in een vroeg stadium te voorspellen. "Je kunt er het beste al in de planfase van bouwprojecten rekening mee houden", aldus Eckhart Heunks, landschapsarcheoloog die meewerkte aan de kaart. "Dan blijven vondsten bewaard, maak je het verhaal van het verleden compleet én bovendien bespaar je kosten voor het archeologisch onderzoek."

De laatste jaren is er veel kennis opgedaan op het gebied van landschapsontwikkeling en archeologie binnen de uiterwaarden. In de nieuwe 'Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied' is nu al deze kennis verwerkt. Deze kaart zal een belangrijk instrument gaan vormen bij toekomstige uiterwaardprojecten.

De kaart is een initiatief van Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en werd vervaardigd door een team van fysisch geografen van de Universiteit Utrecht, Deltares en archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen. De kaart beslaat de uiterwaarden van alle Rijntakken en de uiterwaarden van de Maas stroomafwaarts vanaf Mook.

Dit project maakt deel uit van de programma's Eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren uit de Visie erfgoed en ruimte en Ruimte voor de Rivier (Rijkswaterstaat).

De Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied is beschikbaar op www.archeologieinnederland.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet